Cleaning Masters schenkt 171.000 liter drinkwater aan ontwikkelingslanden

Cleaning Masters gebruikt veel water. Dat is onvermijdelijk als je als schoonmaakbedrijf je klanten kwaliteit wil aanbieden. We beseffen echter maar al te goed dat elders in de wereld proper water een uiterst kostbaar goed is. Dankzij onze samenwerking met Boma, i-team en Made Blue verzamelen wij duizenden liters drinkwater voor de bevolking van ontwikkelingslanden, gewoon door te doen waar wij goed in zijn ‚Äì schoonmaken dus. Zo zorgden wij er in 2019 voor dat er 171.000 liter drinkwater naar projecten in Vietnam, Java, Senegal, Tanzania en Ethiopië stroomde.

Boma levert schoonmaakproducten en -machines aan Cleaning Masters. Een van die machines is de i-mop van het i-team. Het verbruik van de i-mop-schoonmaakmachines wordt ‘gespiegeld’ door de organisatie Made Blue. Dat betekent dat voor elke liter water die onze Cleaning Masters gebruiken met een i-mop, er een liter drinkwater gaat naar een waterproject in een ontwikkelingsland. Een liter voor een liter dus, zoals de slagzin van Made Blue luidt.

Made Blue boort in ontwikkelingslanden naar water, legt pijpleidingen aan en installeert watertanks en tappunten. Maar daar houdt het niet op. In de gebieden waar er weinig of geen toegang is tot zuiver drinkwater, is vaak ook weinig kennis over hygiëne.

Daarom trainen de lokale partners van Made Blue bij de opstart van een waterproject plaatselijke bewoners op het gebied van hygiëne, zowel naar persoonlijke hygiëne toe als naar onderhoud van het tappunt. Zij delen die kennis op hun beurt dan weer verder via de lokale scholen en binnen hun gemeenschap. Zo zorgt Made Blue ervoor dat de opgestarte waterprojecten ook daadwerkelijk duurzaam zijn.

Made Blue is niet het enige goede doel dat de steun krijgt van de Multi Masters Group (waartoe Cleaning Masters behoort). Ook de zwerfvuilcampagnes van River CleanUp kunnen rekenen op onze actieve steun.

Terug naar boven