Wat je altijd al wilde weten over de EN 1090-norm

Een hernieuwing van het EN 1090-certificaat voor de executieklasse 2. Dat is de beloning die onze divisie Construct Masters ontving na een grondige externe audit. Maar wat is het belang van de EN 1090-norm voor een staal- en constructiebedrijf. We zetten het even voor u op een rijtje.

Wat is EN 1090?

Heel eenvoudig gezegd is Europese Norm (vandaar: ‘EN’) 1090 een soort van kwaliteitslabel voor aluminium- en/of staalconstructies of constructie-onderdelen. De EN 1090-norm wordt soms vergeleken met een klassiek ISO-kwaliteitssysteem. Dat klopt in zekere mate, maar de EN 1090 is heel specifiek gericht op las- en constructiewerken. Wie producten aflevert conform de norm EN 1090, mag deze voorzien van een CE-markering.

Construct Masters kreeg zopas een vernieuwing van zijn EN 1090 certificaat.

Wat is een CE-markering?

CE is de afkorting van ‘Conformité Européenne’, vrij vertaald: in overeenstemming met de Europese regelgeving. Als een producent een CE-markering aanbrengt op zijn product, dan verklaart hij dat dat product geëvalueerd is en volledig beantwoordt aan de Europese vereisten inzake gezondheid, veiligheid en bescherming van het leefmilieu. De CE-markering is dus ook een soort van kwaliteitslabel.

In het geval van een aluminium- of staalconstructie dient niet alleen het eindproduct een CE-markering te dragen. Ook alle onderdelen ervan dienen hieraan te voldoen.

Is EN 1090 op mij van toepassing?

Uiteraard is deze Europese norm van toepassing op iedereen die betrokken is bij de productie van stalen of aluminium constructies. Maar het gaat veel ruimer. Iedereen die met deze constructies te maken heeft, dient er aandacht aan te besteden. We denken dan bijvoorbeeld aan aannemers, leveranciers, opdrachtgevers, designers enzovoort.

Afhankelijk van het type eindproduct maakt men binnen EN 1090 een onderscheid tussen vier zogenaamde executieklassen.

Tot welke executieklasse behoor ik?

De indeling naar executieklassen (of kortweg: EXC) gebeurt op basis van de toepassing van het eindproduct. Hierbij zijn drie criteria belangrijk:

  1. De gevolgen bij het bezwijken van de constructie gaande van ‘gering’ (bv. leegstaande loods) tot ‘groot’ (bv. tribune, concertzaal).
  2. Het type belasting van de constructie: bv. statische belasting (gebouw), vermoeiingsbelasting (spoorbrug).
  3. De gebruikte materialen (bv. staaltype en -kwaliteit).

Op basis van deze criteria heeft men 4 executieklassen afgebakend:

  1. loodsen in de landbouwsector, trappen en leuningen in woningen: EXC 1.
  2. trappen, bordessen, steunen en balustrades in een industriële omgeving: EXC 2.
  3. grote dakconstructies, constructies op publieke plaatsen: EXC 3.
  4. constructies in een dichtbevolkte omgeving, industriële bouwwerken met een hoog potentieel gevaar zoals een kerncentrale: EXC 4.

Als je erkend bent voor een bepaalde executieklasse, dan mag je ook werken uitvoeren in alle lagere klassen. Construct Masters is erkend voor executieklasse 2 maar mag dus ook werken in executieklasse 1 uitvoeren.

EN 1090 certificaat van Construct Masters is zopas vernieuwd.

Wat houdt EN 1090 concreet in?

De EN 1090-reglementering bepaalt voor constructies of constructieonderdelen aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. De norm legt heel wat verplichtingen op naar infrastructuur, personeel en materialen. Denk maar aan de kalibratie van de machines, meettoestellen en lasposten, monitoring van de aankoop, het behalen van lascertificaten, de aanwezigheid van een RWC (responsible welding coordinator) enzovoort.

Hoe kan ik het EN 1090-certificaat verkrijgen?

Om het EN 1090-certificaat te behalen, dien je je bedrijf te laten auditen door een externe partij. Om zoals Construct Masters te voldoen aan EXC 2 dienen je lassers en je lastoestellen frequent gekeurd te worden, dien je de juiste lasmethodes te gebruiken, dien je een FPC (Factory Production Control) op poten te zetten enzovoort.

Het behalen van de EN 1090-norm is dus geen vanzelfsprekendheid. Maar het is wel een absolute noodzaak voor wie iets wil betekenen in de staalbouw.

Meer weten over Construct Masters?

Terug naar boven