Hygi Masters behaalt Europees CEPA-certificaat

Hygi Masters heeft een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van zijn positie tussen de grootste Belgische bedrijven op het vlak van ongediertebestrijding. Deze week ontving de divisie van de Multi Masters Group het Europese CEPA-certificaat. Als derde bedrijf in België.

Op 4 november 2020 kreeg Hygi Masters het bezoek van een auditor van het certificatiebureau DQS. Hij kwam controleren of het managementsysteem van Hygi Masters voldoet aan de Europese norm EN 16636:2015. Deze norm is ontwikkeld om de Europese ongediertebestrijdingssector te professionaliseren en om klanten, de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Tijdens de audit onderwierp de DQS-auditor zowel de theorie als de praktijk aan een grondige inspectie. “Het volledige proces werd binnenstebuiten gekeerd”, zegt Patrick Houtmeyers, manager van Hygi Masters. “Hoe wij omgaan met een melding van ongedierte, hoe wij de klant contacteren, hoe wij de situatie evalueren, hoe wij de aanpak organiseren, hoe wij rapporteren over onze activiteiten, hoe wij de situatie verder opvolgen, welke opleidingen onze medewerkers volgen, welke soorten bestrijdingsmiddelen wij inzetten, onze risicoanalyses,… Ook de auto van een van onze techniekers werd in detail bekeken. Over elk onderdeel van zijn uitrusting kreeg hij een vraag. Er ontging de auditor geen enkel detail.”

Hygi Masters slaagde met vlag en wimpel. Onder meer het communicatie- en opvolgingssysteem van de Multi Masters Group, waartoe Hygi Masters behoort, scoorde uitstekend. DQS omschrijft het als volgt: “Een van de sterke punten van Hygi Masters is het gebruik van Multidesk voor het documenteren van de ongediertebestrijdingsprogramma’s. Multidesk is een perfect programma voor de registratie en consultatie van alle bezoeken.” Ook de nadruk die Hygi Masters legt op de opleiding van zijn ongediertebestrijders viel in de smaak bij de auditor.

Top drie in België

Met het behalen van het CEPA-certificaat bevestigt Hygi Masters zijn plaats tussen de belangrijkste ongediertebestrijders in België. Het is in ons land slechts het derde bedrijf dat volledig voldoet aan de Europese norm EN 16636 (versie 2015). Het slagen voor deze audit bewijst dat Hygi Masters:

  • beschikt over de nodige competenties en knowhow om ongediertebestrijding uit te voeren.
  • een managementsysteem heeft dat een consistent kwaliteitsniveau garandeert.
  • systematisch de risico’s voor de klanten en het publiek tot het absolute minimum beperkt.
  • systematisch de potentiële, negatieve gevolgen voor het milieu en het dierenwelzijn tot het absolute minimum beperkt.

Naast het CEPA-certificaat is Hygi Masters ook in het bezit van het ISO 9001:2015-certificaat, het VCA-P:2017/6.0-certificaat, het ISO 14001:2015-certificaat en de fytolicentie. Hygi Masters is geregistreerd bij de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu afdeling Biociden en is actief lid van BePMA, de Belgian Pest Management Association.

Naast ongediertebestrijding is Hygi Masters gespecialiseerd in sanitaire hygiëne en gebouwenzorg. Daarnaast heeft het bedrijf ook een ophaaldienst voor overleden huisdieren.

Hygi Masters ontvangt het CEPA-certificaat.
Annemie Valkeneers van het certificatiebureau DQS overhandigt het CEPA-certificaat aan Patrick Houtmeyers (manager van Hygi Masters, rechts)
en Tom Liottier (quality manager van Multi Masters Group, links).
Terug naar boven