Trends voor 2022 in de facilitaire diensten (deel 5): nadruk op schoonmaakbeleving

Onze reeks over trends voor 2022 in de facilitaire diensten sluiten we af met de toenemende nadruk op de beleving, en meer concreet de schoonmaakbeleving.

Het verschil tussen schoonmaakkwaliteit en schoonmaakbeleving

Schoonmaakkwaliteit is een momentopname. Het is het resultaat van een kwaliteitsmeting (bijvoorbeeld QMS). De score van deze meting is gebaseerd op de aan- of afwezigheid van stof, vlekken en andere vervuiling. Het gaat dus eigenlijk om een objectieve controle van het feit of het schoonmaakbedrijf het afgesproken kwaliteitsniveau haalt.

Beleving of schoonmaakbeleving gaat veel ruimer. Als iemand zijn beleving in een bepaald gebouw gaat omschrijven, dan doet hij beroep op al zijn zintuigen. Het gaat om wat hij ruikt, hoort, ziet en voelt in die ruimte. Schoonmaakbeleving is dus iets heel subjectiefs. Ze heeft bovendien een gunstige invloed op arbeidsproductiviteit en studiesucces.

Een van de trends voor 2022 in de facilitaire diensten is een toenemende nadruk op de schoonmaakbeleving.

Het is de droom van elke gebouwbeheerder of facility manager dat in zijn gebouw of bedrijf niet alleen de schoonmaakkwaliteit in orde is, maar dat ook de beleving positief is. Dat de gebruikers van het gebouw hun verblijf daar als iets positiefs ervaren.

Het verband tussen schoonmaakkwaliteit en schoonmaakbeleving

Hoewel schoonmaakbeleving en schoonmaakkwaliteit heel verschillend zijn, is er een duidelijk verband tussen beide. Tal van factoren hebben een invloed op de beleving, maar een goede kwaliteit van de schoonmaak is een absolute voorwaarde voor een positieve beleving. Met andere woorden: als de schoonmaakkwaliteit onvoldoende is, dan zal de beleving ook negatief zijn.

Is het dan zo dat de beleving positief is als de schoonmaak in orde is? Niet altijd. Vanaf het moment dat de technische schoonmaakkwaliteit een bepaald niveau haalt, vlakt de invloed ervan op de beleving af. Dan zijn andere factoren doorslaggevend. De inrichting van het gebouw, de geur in de ruimte, de kleuren, de lichtinval,…

‘De schoonmaak’ blijft een belangrijke factor

Maar ook op dit niveau blijft ‘de schoonmaak’ een rol spelen. De aanwezige personen spelen namelijk ook een belangrijke rol. Een vriendelijk onthaal door een hartelijke receptioniste zal de beleving de hoogte in stuwen. Hetzelfde geldt voor voorkomend poetspersoneel. De uitstraling en het gedrag van schoonmakers of schoonmaaksters beïnvloeden de beleving van de gebouwgebruikers in positieve zin.

De schoonmaakbeleving meten

We kennen nu variabelen die de beleving beïnvloeden. Maar we willen die schoonmaakbeleving ook kunnen meten. Dat is moeilijker want veel subjectiever dan het meten van de technische kwaliteit van de schoonmaak. Maar het is niet onmogelijk.

Bij Multi Masters Group hebben wij twee manieren ontwikkeld om de beleving in kaart te brengen: Qwesteo en de digitale belevingsenquête. Qwesteo is een feedbackzuil waarmee we aan de hand van gerichte vragen bepaalde info verkrijgen van gebouwgebruikers en bezoekers.

Toenemende aandacht voor schoonmaakbeleving is een van de trends voor 2022 in de facilitaire diensten. De feedbackzuil Qwesteo is een handige tool bij het meten van de schoonmaakbeleving.

Bij de digitale belevingsenquête polsen we naar twee zaken. Enerzijds naar het belang dat een persoon ergens aan hecht. Bijvoorbeeld: hoe belangrijk vindt u een proper kantoor? Anderzijds vragen we naar hoe de persoon iets ervaart. Bijvoorbeeld: hoe proper vindt u uw kantoor?

De beleving verbeteren

Door de antwoorden op deze twee soorten vragen te combineren, weten we hoe deze persoon zijn omgeving beleeft. Voegen we daar de resultaten van de kwaliteitsmetingen aan toe, dan kan de gebouwbeheerder of facility manager in samenspraak met de facilitaire dienstverlener aan de slag. Zij kunnen bijvoorbeeld beslissen om het schoonmaakprogramma aan te passen.

Een grondig onderzoek naar de beleving levert vaak echter veel meer info op. Niet alleen over de schoonmaak, ook over andere facilitaire diensten (groenonderhoud, security, ongediertebestrijding, catering,…). Het is dan ook duidelijk dat om de belevingskwaliteit in een gebouw echt te verhogen, een goede samenwerking tussen de verschillende facilitaire onderdelen absoluut wenselijk is. Je merkt dat ook in dit geval de keuze voor een IFM-partner de beste resultaten oplevert.

Wil je de beleving in jouw gebouw verbeteren? Neem contact met ons op.

Ontdek naast de groeiende nadruk op de schoonmaakbeleving ook de andere trends voor 2022 in de facilitaire diensten:

Terug naar boven