Van peuk tot bouwmateriaal: Multi Masters Group zorgt ervoor dankzij de Cyclopeur

Zwerfvuil is een heikel thema. De Multi Masters Group doet er wat aan met de organisatie van de Multi Masters River CleanUp. Maar er is meer. Dankzij onze innovatieve partner Cy-Clope geven wij sigarettenpeuken een tweede leven.

Bij de term ‘zwerfvuil’ denken we aan blikjes, plastic flesjes en soortgelijke rommel. Maar het is een ander soort afval dat voor bijna de helft van het zwerfvuil zorgt. In 2015 berekenden De Standaard en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat sigarettenpeuken liefst 49% van het zwerfvuil uitmaken en liefst 60% van het ‘fijne’ zwerfvuil. Van dit kleine zwerfvuil blijft nog eens 60% vaak liggen na het reinigen van de straten, blijkt uit een onderzoek van Stichting Nederland Schoon.

Nog niet overtuigd van de omvang van het probleem van de sigarettenpeuken? Misschien wel na het lezen van de volgende gegevens:

  • Het duurt tot 12 jaar eer een in de natuur weggegooide peuk volledig vergaan is.
  • 1 peuk kan tot 500 liter grondwater vervuilen.
  • Wereldwijd worden elke seconde 135.000 sigarettenpeuken weggegooid.
  • En dan is er natuurlijk het feit dat sigarettenpeuken de kans op brand vergroten.

Tot voor kort was de sigarettenpeuk het afval dat het minst werd gerecycleerd. Daar komt dankzij Cy-Clope verandering in. Oprichters Antoine di Tommaso en Thibault Legrand onderzochten waar de meeste peuken terechtkomen. Ze kwamen tot een opvallende vaststelling. Niet op perrons van trein- of metrostations worden de meeste sigarettenpeuken weggegooid, wel in de rokerszones aan bedrijven. Met die gegevens in het achterhoofd bedachten zij een oplossing: de Cyclopeur.

Een Cyclopeur is een fraai vormgegeven asbak die we in uw rokerszone plaatsen. Hij is vervaardigd in staal, is veilig want onontvlambaar en dankzij de stevige verankering in de ondergrond kan hij niet omvallen. Een Cyclopeur met een inhoud van 20 liter kan tot 10.000 peuken bevatten. Wanneer de Cyclopeur vol is, komt de ophaaldienst van Cy-Clope langs. Die brengt de peuken naar de recyclagefabriek. De as, de tabak en het papier worden gecomposteerd. Van de filter worden plastic producten gemaakt, zoals bouwmaterialen (bv. isolatiepanelen), industriële pallets of zelfs tuinmeubelen. Zo zorgen we er samen met u voor dat sigarettenpeuken een volwaardig tweede leven krijgen.

Wilt u ook meehelpen aan de recyclage van sigarettenpeuken? Neem contact op met r.vleugels@multimasters.be.

Wie wil stoppen met roken, kan terecht op www.tabakstop.be.

Terug naar boven