Welke facilitaire diensten gaan bedrijven het vaakst uitbesteden?

Facilitaire diensten uitbesteden, heel veel bedrijven doen het al. Maar welke diensten gaan ze nu het vaakst aan een externe partner toevertrouwen?

Het belang van facilitaire diensten

“Een bedrijfsgebouw zonder facilitaire dienstverlening is als een woning zonder huishouden”, zo omschreef Tanja Barella, directeur van de Belgische Vakvereniging voor Facilitymanagement (Belfa), het belang van facilitaire diensten in een interview.

Een algemeen aanvaarde definitie omschrijft het als volgt: “Facilitaire diensten omvatten alle ondersteunende activiteiten ten behoeve van het primaire proces van een organisatie.” Een goede facilitaire dienstverlening zorgt er dus voor dat een bedrijf zich volledig op zijn hoofdactiviteit kan richten. De term ‘ontzorgen’ valt in deze context meer dan eens.

Aan die facilitaire diensten worden steeds hogere verwachtingen gekoppeld. Onder meer op het vlak van kwaliteit en efficiëntie. Dat noopt veel facility managers of facilitair verantwoordelijken ertoe een beroep te doen op een externe partner.

Welke facilitaire diensten gaan we uitbesteden?

Voor welke diensten doen bedrijven beroep op zulke externe partner? In België is er op dit vlak weinig onderzoek gebeurd. Daarom gaan we te rade bij onze noorderburen. In Nederland voert het organisatieadviesbureau Twynstra Gudde jaarlijks in opdracht van FMN (Facility Management Nederland) een onderzoek uit onder de noemer ‘Facility & workplace management’. De onderstaande cijfers komen uit dit marktonderzoek, waaraan 603 facilitaire professionals deelnamen.

Bedrijven in Nederland gaan iets meer dan de helft van de facilitaire diensten, 54% om heel precies te zijn, uitbesteden aan een externe partner.

De diensten die het meest worden uitbesteed:

 • Groenservices: 87%
 • Schoonmaak: 86%
 • Beveiliging: 86%
 • Textielverzorging: 85%
 • Afvalbeheer: 81%
 • Catering: 78%
 • Technisch beheer en onderhoud: 70%

Minder dan 15% van de ondervraagden voert taken als groenonderhoud, schoonmaak en beveiliging dus nog in eigen beheer uit. Opmerkelijke cijfers die aantonen dat op het eerste gezicht misschien eenvoudige taken steeds meer in de richting van specialistenwerk evolueren. Specialistenwerk uitgevoerd door een gespecialiseerde partner.

Facility management uitbesteden

10% van de bedrijven gaat zelfs nog een stapje verder. Zij geven het volledige facility management (dus ook de volledige organisatie, coördinatie, opvolging,…) in handen van een externe IFM-partner.

Wat bepaalt de keuze voor een facilitaire dienstverlener?

De onderzoekers van Twynstra Gudde vroeg de deelnemers waarom ze voor een bepaalde facilitaire dienstverlener kiezen. Ze peilden naar de argumenten die deze keuze bepalen. Men zou denken dat het argument ‘prijs’ prioritair is, maar niets bleek minder waar.

De top vijf van de redenen waarom bedrijven voor een welbepaalde facilitaire partner kiezen:

 1. Aangeboden kwaliteit in het voorstel
 2. Aangeboden prijs in het voorstel
 3. Mate van duurzame producten en diensten
 4. Mate van innovatie in het voorstel
 5. Overeenkomst met de eigen bedrijfswaarden en cultuur

Kwaliteit primeert dus op prijs. Een mogelijke verklaring is dat bedrijven die in het verleden voor de goedkoopste optie kozen, op hun stappen zijn teruggekeerd en hun prioriteiten verlegd hebben. Ook zij willen nu volledig ‘ontzorgd’ worden.

Duurzaamheid en innovatie zijn geen verrassingen in dit lijstje. Het vermelden waard is dat in de top tien ook de categorie ‘Anders’ opduikt. Een antwoord dat hier vaak terugkeert, is de manier waarop invulling wordt gegeven aan de samenwerking. De term ‘partnership’ lijkt meer en meer ingang te vinden in de facilitaire sector, dat blijkt ook uit het antwoord op plaats vijf.

Heeft u interesse in een partnership met een facilitaire dienstverlener, klik dan op deze link.

Wil u alle resultaten van het Nederlandse onderzoek raadplegen, klik dan op deze link.

Terug naar boven