7 weetjes over de ISO 14001-norm

‘Geslaagd voor de externe ISO 14001:2015-milieuaudit’. Mooi, maar wat betekent dit concreet? Aan de hand van 7 vragen laten wij u kennismaken met de internationale standaard ISO 14001.

1. Wat betekent ‘ISO 14001-gecertificeerd’?

De ISO 14001-norm stelt een aantal vereisten waaraan het milieumanagementsysteem van een bedrijf dient te voldoen. Als ze daaraan voldoet, kan de onderneming haar belasting op het milieu inzichtelijk maken, beheersen en verminderen. De norm vormt dus een nuttig beheersysteem voor het evalueren, verbeteren en rapporteren van milieuprestaties en de opvolging van de conformiteit aan de milieuwetgeving. Wie in orde is met deze norm, besteedt voortdurend aandacht aan milieugerelateerde aspecten zoals het gebruik van natuurlijke bronnen, verspilling en energieverbruik. Bedrijven die het ISO14001-certificaat behaald hebben, schenken het milieu de aandacht die het verdient.

Cleaning Masters is geslaagd voor de tussentijdse audit en ziet zijn ISO 14001 certificaat verlengd.
Cleaning Masters gebruikt milieuvriendelijke, probiotische schoonmaakproducten.

2. Sinds wanneer bestaat de norm ISO 14001?

Deze norm bestaat sinds 1996. Begin jaren ’90 start de International Standardisation Organisation (ISO) een onderzoek naar het nut van een internationale standaard rond milieuzorg bij bedrijven. De nood hieraan wordt al snel bevestigd. In 1993 stelt ISO een commissie samen en die presenteert drie jaar later de norm ‘ISO 14001 Milieumanagementsystemen’.

3. Vanwaar komt de toevoeging ‘:2015’?

De herziening van 2015 (vandaar de toevoeging ‘:2015’) is de tweede herziening van de norm. Eerder was er al een revisie in 2004. Bij de herziening van 2015 wordt de ISO 14001-norm aangepast aan de zogenaamde ‘High Level Structure’ (HLS), een soort algemeen raamwerk waarbinnen alle ISO-normen op elkaar worden afgestemd.

4. ISO 14001 is een internationale standaard. Hoe zit het dan met de nationale milieuwetgeving?

ISO 14001 is een norm die wereldwijd wordt toegepast. Hij staat dus los van de nationale wetgeving. Een van de vereisten van de norm is echter wel dat een onderneming de landelijke regelgeving volgt.

5. In België?

De officiële benaming van de norm in België is ‘NBN EN ISO 14001:2015’.

  • NBN is het Bureau voor Normalisatie, dat in ons land verantwoordelijk is voor de publicatie van internationale en Europese normen.
  • EN verwijst naar de Europese publicatie van deze internationale ISO-norm.

6. Wie voert de audit uit?

Hoewel de norm is uitgewerkt door de International Standardisation Organisation (ISO), kent deze organisatie niet zelf de certificaten toe. Ook het NBN heeft hiertoe geen bevoegdheid. De audit en de eventuele certificering gebeurt door onafhankelijke certificeringsinstellingen.

7. Hoeveel bedrijven hebben een ISO 14001-certificaat?

Volgens de recentst beschikbare cijfers van ISO waren er in 2019 wereldwijd 312.580 bedrijven in het bezit van een ISO14001-certificaat. 992 daarvan situeren zich in België, waaronder Cleaning Masters. Dat is niet zo veel aangezien de norm bedoeld is voor elke onderneming die een impact heeft op het milieu. Elk bedrijf dus. De meeste gecertificeerde bedrijven bevinden zich in Oost-Azië en Europa. In Canada bijvoorbeeld zijn er slechts 844 bedrijven gecertificeerd. Dat zijn er minder dan in België, terwijl Canada toch meer dan 330 keer de oppervlakte van België heeft.


De 14001-norm is wereldwijd de tweede populairste norm. Alleen de ISO 9001-kwaliteitsnorm scoort beter. Wereldwijd zijn 883.521 bedrijven in het bezit van dit certificaat, in België zijn er dat 2.873, waaronder enkele divisies van de Multi Masters Group: Cleaning Masters, Hygi Masters en Security Masters.

Terug naar boven