ABSU geeft Cleaning Masters hoogste onderscheiding voor duurzame ontwikkeling. Maar wat is ‘duurzame ontwikkeling’?

De Algemene Belgische Schoonmaak Unie (ABSU) heeft Cleaning Masters opnieuw ‘Hoogste onderscheiding’ gegeven voor zijn inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Dat bewijst dat bij het schoonmaakbedrijf de term ‘duurzame ontwikkeling’ niet tot de theorie beperkt blijft, maar ook in de praktijk wordt toegepast. Maar wat betekent ‘duurzame ontwikkeling’ eigenlijk?

Definitie van duurzame ontwikkeling

‘Duurzame ontwikkeling’ krijgt een concrete invulling in het rapport ‘Our common future’ van de commissie-Brundtland uit 1987. Deze commissie van de Verenigde Naties onder leiding van de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland stelt vast dat de belangrijkste, wereldwijde milieuproblemen het gevolg zijn van de armoede in het ene deel van de wereld en de niet-duurzame (over)consumptie en productie in het andere deel van de wereld. Het rapport roept op tot ‘duurzame ontwikkeling’.

Dit rapport omschrijft ‘duurzame ontwikkeling’ als:

“Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie
zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.”

Dit lijkt gebaseerd op een Indiaans gezegde. “De aarde is niet van ons, we hebben ze enkel in bruikleen voor onze kinderen”. Het idee op zich is dus niet nieuw. De intentie om de wereldwijde problemen echt aan te pakken, is dat wel.

Duurzame ontwikkeling houdt niet alleen rekening met de behoeften van de huidige generatie, maar denkt ook aan toekomstige generaties.

3 P’s

De definitie van Brundtland en haar collega’s legt een verband tussen ‘Prosperity’ (welvaart), ‘Planet’ (milieu) en ‘People’ (armoede- en ontwikkelingsproblematiek). Deze 3 P’s werden geïntroduceerd door John Elkington, een Britse specialist op het vlak van ‘sustainable development‘. Later werden hier nog 2 P’s aan toegevoegd. ‘Partnership (samenwerking) en ‘Peace (vrede) worden als ideale voedingsbodem beschouwd om tot duurzame ontwikkeling te komen.

Bij duurzame ontwikkeling zijn de 5 P's in evenwicht met elkaar.

Duurzame ontwikkeling: evenwicht en ‘volhoudbaarheid’

Het woord ‘ontwikkeling’ betekent dus het zoeken naar een evenwicht. Economische groei heeft, vooral in de Westerse cultuur, decennia- of zelfs eeuwenlang overheerst. De grote uitdaging is om welvaart te realiseren met respect voor het milieu en de mensen.

Bij ‘duurzaam’ legt men vaak meteen de link met ‘ecologisch’ of ‘milieuvriendelijk’. Dat is juist, maar duurzaam heeft nog een tweede betekenis. Die wordt duidelijk wanneer we de Zuid-Afrikaanse vertaling bekijken: ‘volhoudbaarheid’. Dit wijst op een factor ‘tijd’. De bedoeling is dat we niet alleen nu of tegen 2030 duurzaam gaan ontwikkelen, maar dat we dat ‘volhouden’. Voor altijd, dus niet alleen voor onze kinderen of kleinkinderen, maar ook voor de generaties daarna.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties hebben zich meermaals gebogen over manieren om dit in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld tijdens de conferentie over biodiversiteit in 1992 in Rio de Janeiro (Brazilië). En tien jaar later tijdens de Wereldtop voor duurzame ontwikkeling in Johannesburg (Zuid-Afrika).

In 2015 stellen de Verenigde Naties de ‘Agenda 2030’ voor. Die bevat 17 Duurzame Ontwikkelingdoelstellingen.

Binnen elk van deze doelstellingen worden een aantal targets vastgelegd, 169 in totaal. Die omschrijven de concrete aanpak voor de meest uiteenlopende problemen. Denk bijvoorbeeld aan luchtvervuiling, schending van de mensenrechten, schaarste van bepaalde grondstoffen, klimaatverandering enzovoort.

De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Duurzame ontwikkeling en Multi Masters Group

Cleaning Masters – en in ruimere zin de hele Multi Masters Group – besteden in hun dagelijkse activiteiten veel aandacht aan duurzame ontwikkeling of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In een volgend bericht leggen we uit hoe wij bijdragen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Kunt u zolang niet wachten? Neem dan alvast een kijkje op de pagina ‘Ons MVO-beleid’.

Wilt u meer weten over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Klik dan op deze link.

Terug naar boven