Begin tijdig na te denken over de wederopstanding na corona

De invloed van het coronavirus zal nog een hele tijd voelbaar blijven. Maar er is ook beter nieuws: de Nationale Veiligheidsraad en de overheden bereiden volop de ‘exitstrategie’ voor. Dat betekent dat we stilaan mogen beginnen te dromen van een terugkeer naar het leven zoals we dat tot een maand geleden kenden. 

In eerste instantie denken we aan de heropening van de scholen en aan de bedrijven die hun activiteiten weer gaan opstarten, al dan niet vanaf nul. In dat delicate proces blijft uiterste voorzichtigheid geboden. Wanneer opnieuw veel mensen gaan samenkomen ‚ denk maar aan de leerlingen op school, dan is het risico aanwezig dat het virus zich opnieuw snel gaat verspreiden.  En dat willen we koste wat het kost vermijden.  

 

Grondige desinfectie 

Het blijft daarom belangrijk om de adviezen rond afstand houden en handen wassen te blijven opvolgen. Maar bedrijven en scholen kunnen veel meer doen dan alleen maar deze adviezen promoten. Een grondige desinfectie van de gebouwen is geen overbodige luxe wanneer ze een nieuwe start nemen. In een bedrijf kunnen bijvoorbeeld buiten de werkuren van het personeel de kantoren en de productiehallen gedesinfecteerd worden. In de scholen kunnen de klassen buiten de lesuren volledig onder handen worden genomen.  

Deze activiteiten zijn een opdracht voor gespecialiseerde teams bestaande uit speciaal opgeleide schoonmakers. Zij weten welke veiligheidsmaatregelen ze in acht moeten nemen, welke producten ze in welke doseringen mogen gebruiken, welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten dragen. Kortom, een grondige desinfectie is voer voor specialisten. Zoals de Cleaning Masters van de Multi Masters Group

In bijgevoegd filmpje ziet u een gespecialiseerd team van Cleaning Masters aan het werk bij een van onze klanten. 

Geïnteresseerd in een ontsmetting? Neem contact op met onze specialisten via welcome@multimasters.be.

Terug naar boven