Brandpreventie voor bedrijven: wat kan u zelf doen en waarvoor schakelt u best een professionele partner in?

Bedrijfsgebouwen zijn om verschillende redenen meer vatbaar voor brand. Er kunnen grote hoeveelheden brandbaar materiaal aanwezig zijn, zoals papier, karton, chemicaliën of andere opgeslagen materialen en producten. Bovendien opereren bedrijven vaak gedurende langere uren, waardoor elektrische systemen en machines constant in gebruik zijn en wat de kans op oververhitting vergroot. Ook menselijke fouten, zoals nalatigheid bij het volgen van veiligheidsprocedures of het onjuist gebruik van brandbare materialen, verhogen het risico op brandgevaar. Daarnaast kunnen onderhoudsproblemen en beperkte toegang voor brandbestrijding de situatie verergeren. Deze combinatie van factoren zorgen voor een hoge nood aan een goede brandpreventie in bedrijven.

Welke maatregelen voor brandpreventie in bedrijven kan u zelf nemen om brandincidenten te voorkomen?

Het implementeren van effectieve maatregelen voor brandpreventie in bedrijven kan het risico op brand aanzienlijk verminderen. Denk daarbij aan onder andere:

  • Het naleven van brandveiligheidsvoorschriften: zorg ervoor dat alle gebouwen en installaties voldoen aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften.
  • Brandrisicoanalyse: voer dit regelmatig uit om potentiële brandgevaren te identificeren en te evalueren.
  • Brandalarmen: zorg dat er voldoende brand- en rookmelders zijn in uw gebouwen en voer hier ook regelmatige controles op uit.
Brandpreventie bedrijven - rookmelder - Maintenance Masters - Multi Masters Group - technieker
  • Brandbestrijdingsmiddelen: plaats voldoende blusmiddelen op strategische locaties in uw gebouwen, zodat ze direct beschikbaar en gebruiksklaar zijn.
  • Opleiding en sensibilisatie: leid uw personeel goed op met het omgaan met brandbare materialen en apparatuur en zorg voor voldoende bewustzijn en sensibilisatie bij uw medewerkers.
  • Regelmatig onderhoud: wacht niet tot het te laat is om uw technische installaties te onderhouden, maar voer regelmatig en preventief onderhoud uit. Onze technische divisies Techni Masters en Maintenance Masters kunnen u hierbij ondersteunen.
  • Rookverbod: implementeer rookverboden op risicovolle locaties en sta roken alleen toe in de daarvoor speciaal toegestane rookruimtes.
  • Nooduitgangen en evacuatieplannen: is het toch te laat en is er een brand, zorg dan dat uw gebouwen voorzien zijn van duidelijk herkenbare en gemarkeerde nooduitgangen en vluchtroutes.

Brandpreventie in bedrijven: schakel een professionele partner als Safety Masters in

Er zijn dus heel wat zaken die u zelf al kan ondernemen voor de brandpreventie in uw bedrijf. Maar zeker niet onbelangrijk: het inschakelen van een professionele partner bij risicovolle werkzaamheden. Daar komt onze divisie Safety Masters in beeld. Dankzij onze brand- of veiligheidswacht slaapt u op beide oren en kan u zich concentreren op uw core business, terwijl onze safety masters zich bezighouden met de veiligheid van alle aanwezigen op uw bedrijfsterreinen.

Maar wat doet een brand- of veiligheidswacht nu juist? In bedrijven waar er een verhoogd risico op brand of explosies is, houdt de brandwacht toezicht op de veiligheid. De safety masters zijn allemaal VCA-gecertificeerd en zorgen 24/7 voor de veiligheid van uw medewerkers, klanten of andere bezoekers van uw bedrijf. Bij de uitoefening van hun taken baseren ze zich vooral op de risicoanalyse. Met die informatie in het achterhoofd weten ze hoe ze de risico’s tot het absolute minimum moeten beperken.

Brandpreventie bedrijven - brandwacht - veiligheidswacht - Safety Masters - Multi Masters Group

Taken van de brand- of veiligheidswacht

De brandwacht of veiligheidswacht:

  • gaat na of arbeiders de juiste opleidingen gevolgd hebben;
  • gaat na of arbeiders in orde zijn met de benodigde vergunningen;
  • kijkt toe op het correcte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
  • kijkt toe op de correcte toepassing van de veiligheidsprotocollen;
  • kan gas- en zuurstofmetingen uitvoeren;
  • kan bij calamiteiten, bijvoorbeeld beginnende branden, meteen ingrijpen en eerste hulp verlenen.

In welke sectoren is een brandwacht nodig?

Filip Pellens, manager van Safety Masters, legt uit: “Dan kijken we vooral naar industriële bedrijven. In de petrochemische sector is de brandwacht onmisbaar. Maar denk ook aan de scheepsindustrie. Eigenlijk is het werkterrein van de brandwacht heel breed. Overal waar er laswerken worden uitgevoerd, waar er in besloten ruimtes wordt gewerkt, waar mogelijk gassen vrijkomen, kortom waar er een veiligheidsrisico is, daar is een veiligheidswacht noodzakelijk.”

Terug naar boven