Brandwacht of veiligheidswacht nodig? Safety Masters staat voor u klaar

“Een brandwacht of veiligheidswacht, dat is een service die we tot voor kort niet aanboden. Met de opstart van Safety Masters is hier een mouw aan gepast”, zegt manager Filip Pellens. Safety Masters is de tiende divisie van Multi Masters Group.

“Bij sommige werkzaamheden is de aanwezigheid van een zogenaamde ‘brand- en veiligheidswacht eerstelijns’ noodzakelijk. Denk maar aan de activiteiten van onze technische divisies Techni Masters, Maintenance Masters en Construct Masters, We kregen dan ook steeds vaker de vraag of we deze dienst aanboden”, zegt Filip Pellens. “In onze missie wijzen we erop dat we onze klanten volledig willen ontzorgen zodat zij zich op hun missie kunnen concentreren. Met de opstart van Safety Masters zetten we op dit vlak weer een belangrijke stap vooruit.”

Een brandwacht of een veiligheidswacht nodig? Safety Masters zorgt ervoor.

Brandwacht: veiligheid boven alles

De rol van brand- of veiligheidswachten is heel belangrijk. “De veiligheid van alle aanwezigen – bezoekers, medewerkers, klanten en noem maar op – is nu eenmaal primordiaal.” In bedrijven waar er een verhoogd risico op brand of explosies is, houdt de brandwacht toezicht op de veiligheid. Bij de uitoefening van zijn taken baseert hij zich vooral op de risicoanalyse. Met die informatie in het achterhoofd weet hij hoe hij de risico’s tot het absolute minimum moet beperken.

De brandwacht of veiligheidswacht gaat na of de arbeiders de juiste opleidingen gevolgd hebben. Of ze in orde zijn met de benodigde vergunningen. Hij kijkt toe op het correcte gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en de toepassing van de veiligheidsprotocollen. Voorts kan de veiligheids- of brandwacht gas- en zuurstofmetingen uitvoeren. Indien er zich calamiteiten voordoen, kunnen de brandwachten en de veiligheidswachten meteen ingrijpen. Zij zijn getraind voor de bestrijding van beginnende branden en het verlenen van eerste hulp.

In welke sectoren is een brandwacht nodig?

“Dan kijken we vooral naar industriële bedrijven. In de petrochemische sector is de brandwacht onmisbaar. Maar denk ook aan de scheepsindustrie. Eigenlijk is het werkterrein van de brandwacht heel breed. Overal waar er laswerken worden uitgevoerd, waar er in besloten ruimtes wordt gewerkt, waar mogelijk gassen vrijkomen, kortom waar er een veiligheidsrisico is, daar is een veiligheidswacht noodzakelijk.”

Safety Masters staat voor u klaar wanneer u een brandwacht of veiligheidswacht nodig heeft.

Synergie met Security Masters

Safety Masters fungeert binnen Multi Masters Group als een afdeling van Security Masters. “Zowel bewakingsagenten als brand- en veiligheidswachten vallen onder het paritair comité ‘PC 317 – Bewakings- en/of toezichtsdiensten’. Dat biedt mogelijkheden tot synergiën: weldra starten we bij een groot bedrijf in de haven van Antwerpen een project op waarbij we zowel veiligheidsagenten als brandwachten leveren. Beide teams werken onder leiding van één projectverantwoordelijke. Dat vergemakkelijkt de communicatie en de samenwerking.”

Terug naar boven