Covid-19 verspreidt zich via de lucht: zijn onze schoolgebouwen wel klaar voor de start van het schooljaar?

In volle coronatijden is er goed nieuws: op 1 september 2020 kunnen alle leerlingen weer naar school. Maar er is ook minder goed nieuws. 239 gerenommeerde professoren en onderzoekers van over heel de wereld melden in een open brief dat Covid-19 zich weldegelijk via de lucht kan verspreiden.

Het was een opgeluchte minister van Onderwijs Ben Weyts die aankondigde dat de scholen op 1 september opnieuw open gaan. Toch zitten alle betrokkenen – leerkrachten, leerlingen en hun ouders, schooldirecties – met heel wat vragen. “Is het wel veilig om mijn kind naar school te sturen?”, vragen de ouders zich af. “Is het wel veilig om in een volle klas les te geven?”, klinkt het bij de leerkrachten. Zelfs de besluitnemers geven toe dat er nog twijfels zijn. Zo zei minister Weyts in het VRT-journaal dat er “risico’s verbonden zijn” aan dit scenario. Infectiologe Erika Vlieghe verklaarde dat ze “blij is voor alle kinderen dat de scholen weer opengaan”, maar ook dat ze daar “bezorgd” over is. Ze voegde eraan toe: “We zijn niet bezorgd dat kinderen zwaar ziek zullen worden. Wel dat jongeren het virus misschien mee naar huis gaan brengen en hun huisgenoten zullen besmetten”.

Goede ventilatie

Deze ongerustheid wordt nog aangewakkerd door een open brief van 239 onderzoekers en professoren van gereputeerde universiteiten en onderzoekscentra van over heel de wereld. Recente onderzoeken naar Covid-19 hebben aangetoond dat het virus zich weldegelijk via de lucht kan verspreiden via aerosolen (micro-druppels) of door zich vast te klampen aan grotere (stof)deeltjes (bv. CO2). Hoe meer lucht vervuild is, hoe langer het virus kan overleven en hoe makkelijker het zich kan verspreiden.

De grote vraag in heel dit verhaal is dan ook: zijn onze scholen klaar om al die leerlingen vanaf 1 september opnieuw te ontvangen? We hebben het dan niet alleen over het organisatorische luik. Minstens even belangrijk is de vraag of de infrastructuur van onze scholen klaar is voor een collectieve opstart.

De 239 ongeruste wetenschappers waarschuwen dat “het opnieuw toelaten van bijeenkomsten van mensen in binnenruimten zonder expliciete aandacht voor het belang van een goede ventilatie een groot risico voor besmetting met corona oplevert”. We denken dan aan het onderwijs, maar deze waarschuwing geldt evenzeer voor het bedrijfsleven.

Met een goede ventilatie kunnen we dus veel onheil voorkomen. Maar zijn onze schoolgebouwen op dat vlak goed uitgerust? In Nederland beschikt een kwart van de scholen alvast niet over een goed functionerend ventilatiesysteem. In ons land dateren heel wat schoolgebouwen uit de vorige eeuw. Een goede ventilatie stond toen zeker nog niet hoog op de prioriteitenlijstjes.

Luchtkwaliteit monitoren

Clean'Sence Smart van Maintenance Masters

Is er dan reden tot paniek? Helemaal niet. Door extra aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit kunnen we de kans op verspreiding van het coronavirus flink terugdringen. In dat opzicht is het belangrijk de focus te leggen op een goede werking en frequent onderhoud van de HVAC-installatie. Daarvoor kunt u beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf. Is er in uw gebouw geen installatie aanwezig, dan is het nog belangrijker om op een andere manier de luchtkwaliteit op te volgen.
Onderzoek heeft aangetoond dat daarbij drie variabelen een cruciale rol spelen: het CO2-gehalte, de luchtvochtigheid en de luchttemperatuur. Houden we die factoren binnen bepaalde grenzen – men spreekt van een vochtigheid van 40 tot 60%, een CO2-niveau lager dan 800ppm en een temperatuur tussen 19 en 24°C – dan creëren we omstandigheden waarin het Covid-19-virus niet goed gedijt.

Een toestel om deze indicatoren te meten hoeft helemaal niet duur te zijn. Een goed voorbeeld is de Clean’Sence Smart van Maintenance Masters. Dit toestel koop je aan voor € 95 per stuk. De enige bijkomende kost is een abonnement van € 12 per maand voor de monitoring van wel 20 meettoestellen, dus 20 klaslokalen. Kortom, een kleine investering die ervoor zorgt dat u weldra met een gerust hart uw deuren weer wagenwijd kan openzetten voor uw leerlingen of medewerkers.

Twijfelt u of uw gebouw klaar is voor de grote herstart? Wilt u uw HVAC-installatie laten nakijken? Wilt u de luchtkwaliteit in uw lokalen beter opvolgen? Neem contact op met Maintenance Masters via het telefoonnummer 03 644 55 55 of neem contact met ons op via deze link.

Terug naar boven