De hardnekkigste misverstanden over bewakingsagenten

Bij bewakingsagenten denken we vaak aan spierbundels die met een flinke portie machtsvertoon kansloze indringers overmeesteren. Dat beeld strookt slechts in heel beperkte mate met de realiteit, blijkt uit een kennismaking met Security Masters (het vroegere Flanders Port Security). Deze divisie van de Multi Masters Group is flink gegroeid en is op zoek naar nieuwe bewakingsagenten.
“Natuurlijk hebben wij in ons team goed getrainde atleten, maar ze vormen zeker geen meerderheid en het is geen absolute vereiste”, zegt Ivan Gysels, die als Security Coördinator bij Security Masters een team van 70 bewakingsagenten leidt in de haven van Antwerpen.
“Een ander, wijdverspreid misverstand is dat wij wapens dragen. Dat doen wij dus niet. En behoudens uitzonderlijke gevallen is het ook niet aan ons om interventies uit te voeren. Als wij incidenten vaststellen, verzamelen wij zoveel mogelijk informatie en spelen we die door aan de klant en indien nodig aan de politie.”

Grondige opleiding

Het beroep van bewakingsagent is niet exclusief voorbehouden aan kleerkasten. Wie komt dan wel in aanmerking? “Iedereen”, zegt Filip Pellens, CEO van Security Masters. “Kandidaten met eender welk diploma, eender welke achtergrond en eender welke origine komen in aanmerking.”
Elke bewakingsagent volgt een grondige opleiding. “Alvorens je aan de slag mag gaan, moet je een stevig opleidingstraject doorlopen. Dat is niet onlogisch gezien de verantwoordelijkheden die je draagt als bewakingsagent. Je zit al gauw aan 132 uur opleiding, inclusief examens. Daar komt een veiligheidsscreening door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij en eventueel nog een sectorspecifieke opleiding. Wie bijvoorbeeld in de haven wil werken, volgt een bijkomende opleiding van 16 uur. Bij Security Masters vullen we dit aan met een intensieve training-on-the-job, toegespitst op de taken die je te wachten staan.”
Hiermee zijn nog niet alle misverstanden de wereld uit. Hoe het met het takenpakket en de doorgroeimogelijkheden van de bewakingsagenten zit, leest u in een volgende bijdrage.

Vacatures

Security Masters kent de laatste jaren een sterke groei. Mede onder invloed van de terreurdreiging en de toegenomen stroom (trans)migranten investeren heel veel bedrijven extra in veiligheid en bewaking. Security Masters is dan ook dringend op zoek naar nieuwe bewakingsagenten.

Terug naar boven