Multi Masters Group neemt peterschap van dorcasgazelle in ZOO Planckendael op zich

Sinds 2020 neemt Multi Masters Group via ZOO Planckendael het peterschap op zich van bedreigde of kwetsbare diersoorten. Wie ons bedrijfslogo bekijkt, begrijpt waarom we de voorkeur geven aan ‘hertjes’. Dat leidde eerst tot het peterschap van de duingazelle, nu van de dorcasgazelle.

Bedreigde en kwetsbare diersoorten steunen

Vier jaar geleden besloot Multi Masters Group zich in te zetten voor bedreigde en kwetsbare diersoorten. De eerste vraag was toen: welk dier past bij ons bedrijf? Die vraag werd beantwoord door ons logo te bekijken. Vanaf dan wisten we: wij willen iets betekenen voor ‘hertjes’. Voor alle duidelijkheid: de diertjes in ons logo zijn niet echt ‘hertjes’, wel springbokken. Vandaar trouwens ook de naam van ons magazine.

We namen contact op met ZOO Planckendael en leerden dat de springbok geen bedreigde diersoort is. Wel enkele naaste familieleden van de springbok, zoals de duingazelle.

Duingazelle - ZOO Planckendael - peterschap - Multi Masters Group

‘Guido’ de duingazelle

Peterschap van de duingazelle in ZOO Planckendael

Zo besloten we om het peterschap van de duingazelle op ons te nemen. Een diersoort waarvan er nog amper een 250-tal in het wild overleven. In dierenparken verspreid over heel Europa was er eentje te vinden, die in ZOO Planckendael dus.

De duingazelle groeide binnen ons bedrijf al snel uit tot een mascotte. Medewerkers gingen in het dierenpark op zoek naar ons petekindje, dat in ons bedrijf zelfs een naam kreeg. Vier jaar lang ging de duingazelle van ZOO Planckendael binnen Multi Masters Group door het leven als ‘Guido Gazelle’, met een knipoog naar de 19e-eeuwse schrijver Guido Gezelle.

Guido Gazelle overleden

In maart kregen we echter slecht nieuws. ‘Onze Guido’, die al heel wat jaren op de teller had, was overleden. De verantwoordelijke van ZOO Planckendael belde ons persoonlijk op om het nieuws te melden. Meteen was er in heel Europa geen enkele duingazelle meer te vinden. Dit deed ons extra stilstaan bij de gevolgen van de klimaatverandering. Want dat is, samen met de jacht, de hoofdreden waarom de duingazelle in het wild amper nog voorkomt.

Peterschap van de dorcasgazelle in ZOO Planckendael

We besloten al snel dat deze tegenslag onze steun aan de bedreigde en kwetsbare diersoorten niet mocht overschaduwen. Na overleg besloten we het peterschap van de dorcasgazelle, ook wel arielgazelle genoemd, in ZOO Planckendael op ons te nemen.

Kwetsbare diersoort

De situatie van de dorcasgazelle is niet zo acuut als die van de duingazelle, maar vraagt wel aandacht. Enkele decennia geleden leefden er ongeveer 40.000 dorcasgazellen op de schaars begroeide rotsvlakten in het noordelijke deel van Afrika. Als gevolg van de jacht, de overbegrazing en de klimaatverandering is hun aantal de afgelopen 15 jaar met meer dan 30% geslonken. Hun populatie wordt door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) dan ook als ‘kwetsbaar’ omschreven. Reden te meer om onze steun toe te zeggen aan deze sierlijke dieren.

Dorcasgazelle - ZOO Planckendael - peterschap - Multi Masters Group

Dorcasgazellen in ZOO Planckendael

Hoe herken je de dorcasgazelle?

De dorcasgazelle lijkt op zijn ‘neef’ de duingazelle. Hij heeft een gelige tot roodbruine vacht met een onopvallende flankstreep. Over de snuit lopen duidelijke strepen. Op de kop prijken liervormige hoorns. De schofthoogte bedraagt ruim 50cm, het gewicht kan variëren tussen 15 en 30kg. Het dier kan tot 12 jaar oud worden. Als deze planteneter op de vlucht slaat, herken je hem aan zijn stuiterende sprongetjes. In barre omstandigheden leven de dorcasgazellen in paren. Als de omstandigheden gunstiger zijn, komen ze samen in familiekuddes met een volwassen mannetje, meerdere vrouwtjes en jongen.

Vijf petekindjes

En zulke kudde blijkt in ZOO Planckendael te verblijven. Daar zijn namelijk niet één maar liefst vijf dorcasgazellen, waaronder twee lammetjes. Een van beide kwam op kerstavond ter wereld en kreeg de passende naam Yesus. Begin 2024 werd nog een lam geboren: Zorro. En zo heeft Multi Masters Group plots niet één maar vijf petekindjes.

Foto’s © ZOO Planckendael / Jonas Verhulst

Terug naar boven