Terug naar kantoor na de corona pandemie: een nieuwe manier van schoonmaken

Terug naar kantoor na corona: heel wat bedrijven zien de komende weken en maanden hun werknemers terugkeren naar kantoor. Als werkgever dient u zich hierop voor te bereiden. Uw werknemers verwachten naast een hygiënische vooral ook een virusvrije werkomgeving.

Naar aanleiding van deze terugkeer naar kantoor na het corona virus stelde Multi Masters Group de whitepaper ‘Vertrouw op hygiëne’ samen. In dit fragment bekijken we de invloed van corona op de keuze voor schoonmaakproducten.

Terug naar kantoor na corona: behoefte aan hygiëne en veiligheid

“Naar aanleiding van de coronacrisis is er de voorbije maanden een nieuwe nood ontstaan, namelijk een behoefte aan grondige hygiëne en veiligheid. Als er één ding is dat we geleerd hebben, is het dat de traditionele schoonmaak moet plaatsmaken voor een nieuwe aanpak. Deze nieuwe visie vermindert het risico op het verspreiden van virussen en verhoogt de productiviteit op de werkvloer. Schoonmaak is een investering en een essentieel onderdeel van een goede beleidsvoering.

Terug naar kantoor na de corona pandemie: een nieuwe aanpak voor de schoonmaak.

Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op ons werkleven. Op korte tijd is duidelijk geworden dat we als mens en als maatschappij heel kwetsbaar zijn. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen het belang van hygiëne en veiligheid inziet en blijft inzien? Hoe kunnen we het vertrouwen bij werknemers herstellen? En hoe zorgen we ervoor dat de werkomgeving even veilig is als thuis? Dat zijn de vragen waarop Multi Masters Group een antwoord wil formuleren.

Schoonmaken met goede bacteriën

Twintig jaar geleden was schoonmaak vooral gericht op het reinigen en ontkalken door middel van zuren en ontkalkers. Deze chemische producten tastten de oppervlaktes aan en zorgden voor onomkeerbare schade. Doorheen de jaren maakten de traditionele schoonmaakproducten plaats voor milieuvriendelijke varianten.

Vandaag kunnen we dankzij revolutionaire methodes slechte bacteriën aanpakken tijdens het schoonmaken. Meer nog, met probiotische schoonmaakproducten schenken we aandacht aan goede bacteriën zoals probiotica. Deze probiotische producten zorgen voor een beschermende filmlaag die gedurende een aantal weken de slechte bacteriën afstoot.

Het spreekt voor zich dat Multi Masters Group altijd de juiste producten kiest en handelt volgens de geldende richtlijnen.

Terug naar kantoor na corona: een nieuwe aanpak voor de schoonmaak.

Terug naar kantoor na corona: ontsmetting

Tijdens de coronacrisis zijn we ons ervan bewust geworden dat er een nieuwe nood is aan ontsmettende schoonmaakproducten die enerzijds goed zijn voor het milieu en voor de mens, maar anderzijds naast bacteriën ook virussen aanpakken. De vraag naar deze ontsmettende schoonmaakdiensten zal blijven bestaan, want intussen blijkt dat virussen zoals COVID-19 nog lang deel zullen uitmaken van ons leven.

Ten slotte is het ook belangrijk dat we de traditionele reinigingsmethodes aanpassen. Door ook onze werkwijze te herbekijken, kunnen we de nodige aandacht vestigen op enkele kritieke aandachtspunten.”

Deze tekst is komt uit de whitepaper ‘Vertrouw op hygiëne’ die volledig is gewijd aan de facilitaire dienstverlening tijdens en na de coronapandemie.

Terug naar boven