Terug naar kantoor: zorg voor de juiste ventilatie

Terug naar kantoor na corona: heel wat bedrijven zien de komende weken en maanden hun werknemers terugkeren naar kantoor. Als werkgever dient u zich hierop voor te bereiden. Uw werknemers verwachten naast een hygiënische vooral ook een virusvrije werkomgeving.

Naar aanleiding van deze terugkeer naar kantoor na het corona virus stelde Multi Masters Group de whitepaper ‘Vertrouw op hygiëne’ samen. In dit fragment bekijken we hoe u door de juiste ventilatie verspreiding van virussen zoals COVID-19 kunt voorkomen.

Terug naar kantoor: ventilatie-advies van het REHVA

“Het algemene advies van REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) luidt als volgt: zorg voor zoveel mogelijk toevoer van buitenlucht om ziektekiemen van besmette oppervlaktes te laten verdwijnen. Het gaat daarbij om een zo groot mogelijk volume aan verse lucht per persoon.

Wanneer uw werknemers terug naar kantoor komen, dient u zeker te zijn dat de ventilatie van uw gebouw helemaal in orde is.

Mechanische en natuurlijke ventilatie

Voor gebouwen met mechanische ventilatiesystemen wordt geadviseerd deze systemen 24 uur per dag draaiende te houden. Zodra er geen mensen meer in het gebouw zijn, kan dat eventueel in een lagere stand.

Bij gebrek aan mechanische ventilatie zit er niets anders op dan vaker de ramen te openen. Zet bijvoorbeeld alle ramen een kwartiertje open zodra de werknemers de ruimte betreden. In dit geval gaat de gezondheid van de medewerkers boven het eventuele gebrek aan thermisch comfort.

In toiletruimtes horen ventilatiesystemen dag en nacht aan te staan. Let wel op bij natuurlijke ventilatie: de verontreinigde lucht van een toiletruimte kan nabij liggende ruimtes binnendringen. In dat geval is het aangewezen de ramen in de andere ruimtes ook te openen.

Schakel centrale luchtrecirculatie uit

Sommige gecentraliseerde luchtbehandelingskasten zijn uitgerust met recirculatie. Door luchtrecirculatie kunnen virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen opnieuw in het gebouw terechtkomen. REHVA adviseert om centrale luchtrecirculatie te vermijden zolang het COVID-19-virus niet verdwenen is. Sluit de recirculatie-dempers af via het gebouwbeheersysteem of handmatig, ook wanneer het problemen zou veroorzaken voor de koel- of verwarmingscapaciteit.

Soms zijn luchtbehandelingskasten en recirculatie-secties uitgerust met afvoerluchtfilters, maar deze filters kunnen de virusdeeltjes niet effectief uitfilteren.

Wanneer uw werknemers terug naar kantoor komen, dient u zeker te zijn dat de ventilatie van uw gebouw helemaal in orde is.

Vermijd decentrale luchtrecirculatie

Ook decentrale afgiftesystemen, zoals ventilatorconvectoren, maken gebruik van lokale luchtrecirculatie. Schakel ook deze systemen uit om het verspreiden van virusdeeltjes op kamerniveau te voorkomen. Vooral wanneer kamers normaal gesproken door meer dan één persoon worden gebruikt.
Ventilatorconvectoren hebben grove filters die de deeltjes met virussen praktisch niet uitfilteren. Als het niet mogelijk is om deze apparaten uit te schakelen, neem ze dan op in de reinigingscampagnes. Zoals elk ander oppervlak in de ruimte kunnen ze virusdeeltjes verzamelen.”

Terug naar kantoor: download de whitepaper

Deze tekst komt uit de whitepaper ‘Vertrouw op hygiëne’ die volledig is gewijd aan de facilitaire dienstverlening tijdens en na de coronapandemie.

Terug naar boven