VCA is een veel gebruikte afkorting in de sector van de dienstverlening. Maar wat betekent VCA?

VCA, de afkorting wordt heel vaak gebruikt in de dienstverleningssector, ook in de wereld van de facilitaire dienstverlening. Velen weten dat de afkorting VCA te maken heeft met veiligheid. Maar waarvoor staat VCA nu juist? Wat zijn de voordelen en waarom is het zo belangrijk? We leggen het u graag uit.

VCA: wat betekent deze afkorting?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Al is het veel meer dan gewoon een checklist. Het is een certificaat dat bedrijven helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving en het verminderen van ongevallen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico, zoals in de bouw, petrochemische industrie, maar zeker ook in de facilitaire dienstverlening. Wanneer een bedrijf beschikt over een VCA-certificaat, toont dit aan dat het voldoet aan de huidige veiligheids-, gezondheids- en milieueisen op diverse vlakken. Een VCA-certificaat is 3 jaar geldig mits het betrokken bedrijf elk jaar slaagt voor de tussentijdse audit.

VCA afkorting - betekenis - veilig werken - Multi Masters Group - Safety Masters - brandwacht - veiligheidswacht

Voordelen van VCA-certificaat

  • Veiligheid voorop: een VCA-certificaat stelt bedrijven in staat om een cultuur van veiligheid te bevorderen. Het helpt bij het identificeren en verminderen van potentiële gevaren op de werkplek en zorgt ervoor dat werknemers veilig kunnen werken.
  • Verhoogde efficiëntie: Door te voldoen aan de VCA-richtlijnen worden bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Dit resulteert in een efficiëntere uitvoering van projecten en een betere coördinatie van taken.
  • Verbeterde reputatie: Het behalen van het VCA-certificaat toont aan een bedrijf zich inzet voor veiligheid en gezondheid.
  • Een zekerheid: voor veel opdrachtgevers is een VCA-certificaat een absolute must, omdat het een garantie biedt op een veilige en betrouwbare uitvoering van de werkzaamheden.

Soorten VCA-certificaten

Er bestaan drie certificatieniveaus: VCA*, VCA** en VCA petrochemie.

  1. VCA* is bestemd voor bedrijven met minder dan 35 werknemers die geen risicovolle werkzaamheden uitvoeren en geen beroep doen op onderaannemers.
  2. VCA** is voor ondernemingen die meer dan 35 medewerkers tellen en/of beroep doen op onderaannemers en/of risicovolle werkzaamheden uitvoeren.
  3. VCA P is voor bedrijven die opdrachten uitvoeren in de petrochemische sector.

Voor VCA** liggen de vereisten iets hoger dan voor VCA*. VCA P op zijn beurt is de hoogste erkenning op het vlak van veilig werken. Binnen Multi Masters Group hebben Green Masters, Maintenance Masters en Techni Masters een VCA*-certificaat. Cleaning Masters, Construct Masters, Hygi Masters, Security Masters en Safety Masters hebben een VCA P-certificaat.

Naast genoemde VCA-certificaten bestaat er ook nog een VCU-certificaat. VCU is specifiek gericht op bedrijven in de uitzendsector. Binnen Multi Masters Group is uitzendkantoor Recrewtment in het bezit van een VCU-certificaat.

Een VCA-certificaat behalen vergt de nodige inspanningen, maar is zeker de moeite waard. Lees hier welke stappen u moet ondernemen om VCA-gecertificeerd te worden.

Terug naar boven