Security Masters en Safety Masters zijn geslaagd voor de VCA P-audit. Mooi, waar wat is VCA?

Heel simpel gezegd: een garantie op veiligheid. Bewakingsfirma Security Masters en haar afdeling Safety Masters (brand- en veiligheidswachten) zijn vorige week geslaagd voor de VCA P-audit. Wie met hen in zee gaat, weet dus dat zij een grote nadruk leggen op veilig werken. Maar hoe krijg je een VCA-certificaat? Dat bespreken we in dit artikel.

Wat is VCA?

Het is de afkorting van VGM-Checklist Aannemers. VGM op zijn beurt staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieuaspecten. Wie in aanmerking wil komen voor een VCA-certificaat, moet in zijn activiteiten veel aandacht besteden aan de veiligheid en de gezondheid van alle betrokkenen en aan het milieu.

Wat is VCA P?

Er zijn verschillende gradaties. In stijgende lijn gaat het om VCA*, VCA** en VCA P. Wat is het verschil tussen deze verschillende niveaus?

  • VCA* is bestemd voor bedrijven met minder dan 35 werknemers die geen complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren en geen beroep doen op onderaannemers.
  • VCA** is voor ondernemingen die meer dan 35 medewerkers tellen en/of beroep doen op onderaannemers en/of complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren.
  • VCA P is voor bedrijven die opdrachten uitvoeren in de petrochemische sector.

Voor VCA** liggen de vereisten iets hoger dan voor VCA*. VCA P op zijn beurt is de hoogste erkenning op het vlak van veilig werken. Binnen Multi Masters Group hebben Green Masters en Techni Masters een VCA*-certificaat. Cleaning Masters, Construct Masters, Hygi Masters, Security Masters en Safety Masters hebben een VCA P-certificaat.

Naast genoemde VCA-certificaten bestaat er ook nog een VCU-certificaat. VCU is specifiek gericht op bedrijven in de uitzendsector. Binnen Multi Masters Group is uitzendkantoor Recrewtment in het bezit van een VCU-certificaat.

Safety Masters heeft het VCA P-certificaat behaald en mag nu opdrachten uitvoeren in de petrochemische sector.
Dankzij het VCA P-certificaat mogen de brand- en veiligheidswachten van Safety Masters nu in alle sectoren aan de slag, ook in de petrochemische sector.

Wat is het nut van een VCA-certificaat?

Het is nodig om voor bepaalde opdrachten in aanmerking te komen. Bij aanbestedingen in de petrochemische sector bijvoorbeeld is het VCA P-certificaat een van de basisvereisten om te mogen deelnemen. In ruimere zin geeft u als gecertificeerd bedrijf aan dat u veel belang hecht aan veiligheid, gezondheid en milieu. Het gaat dus niet louter om het vel papier. Het toepassen van het idee dat erachter schuilt, is veel belangrijker.

Wie komt in aanmerking voor een VCA-certificaat?

Elke onderneming die werken uitvoert bij opdrachtgevers en een VGM-beheersysteem hanteert conform VCA, komt in aanmerking voor het certificaat. Om dit te behalen, dient u een aanvraag voor een audit in bij een erkende certificatie-instelling. In het geval van Security Masters en Safety Masters is er samengewerkt met Normec BTV.

Security Masters ziet zijn aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu beloond met het VCA P-certificaat.
De bewakingsagenten van het VCA P-gecertificeerde Security Masters mogen nu ook opdrachten uitvoeren in de petrochemische sector.

Wat is de procedure om het certificaat te behalen?

  1. Na uw aanvraag, vraagt de certificatie-instelling een aantal basisgegevens op en bezorgt ze u een offerte.
  2. Na goedkeuring van de offerte duidt de certificatie-instelling een VCA-auditor aan. Die voert de certificatie-audit uit. Die bestaat uit twee fasen:
  • Fase 1 is de documentenbeoordeling. De auditor beoordeelt de documenten waarin het VGM-beheersysteem van het betrokken bedrijf beschreven staat.
  • Fase 2 is de toetsing van de implementatie van het VGM-beheersysteem. Dit gebeurt zowel in uw eigen bedrijf als op de locaties waar uw medewerkers werkzaamheden uitvoeren. De volledige hiërarchische lijn wordt dus aan een controle onderworpen.

De audit is gebaseerd op de VCA-checklist. Die bestaat uit 11 hoofdstukken en gaat heel breed. Hoe gaat een bedrijf om met risicobeheer? Wat met trainingen: is het personeel voldoende opgeleid? Zijn de materialen gekeurd? Wat is de procedure bij incidenten? De volledige checklist kunt u raadplegen via deze link.

3. De auditor maakt een auditrapport op en legt dit voor aan de VCA-coördinator. Dit is de persoon binnen de certificatie-instelling die alle auditrapporten beoordeelt. Op basis van deze beoordeling wordt het certificatiebesluit genomen.

4. Is het resultaat positief, dan ontvangt uw bedrijf het certificaat. Zijn er tekortkomingen, dan dient u corrigerende maatregelen voor te stellen aan de certificatie-instelling. Binnen de drie maanden dienen deze maatregelen op hun beurt beoordeeld te worden.

Het VCA P-certificaat van Security Masters en Safety Masters

Wat als uw bedrijf het certificaat heeft behaald?

Het VCA-certificaat is geldig voor 3 jaar. Tenminste als u telkens slaagt voor de jaarlijkse controle-audit. Het is dus niet zo dat u meteen gerust bent tot de volgende hercertificatie-audit.

Het idee achter VCA is dat het certificaat de kers op de taart is. De beloning voor bedrijven die jaar in jaar uit aandacht besteden aan en inzetten op veiligheid. Dat zullen niet alleen hun klanten appreciëren, maar ook hun eigen medewerkers. Het doel van een preventiebeleid moet nu eenmaal zijn dat iedere medewerker even gezond naar huis gaat als hij naar zijn werk is gekomen, zowel op fysiek als op psychisch vlak. Het VCA-certificaat is, zoals hierboven reeds aangehaald, veel meer dan een velletje papier!

Terug naar boven