Wat is de betekenis van ‘facilitaire diensten’?

‘Facilitaire diensten’, wat is de betekenis daarvan? Er blijkt nogal wat verwarring over te bestaan. Voor sommige mensen staan facilitaire diensten gelijk aan schoonmaak. Voor anderen komt er veel meer bij kijken. Wie heeft het bij het rechte eind?

Oorsprong van ‘facilitair’

Om de juiste betekenis te koppelen aan ‘facilitaire diensten’ of ‘facilitaire dienstverlening’ kijken we even naar de oorsprong. ‘Facilitair’ komt van het Latijnse ‘facilitas’. Dat heeft onder meer als betekenis: ‘gemakkelijkheid’. De link met ‘facile’ in het Frans of het Italiaans is snel gelegd. Facilitaire diensten zijn er dus op gericht het anderen ‘makkelijk’ te maken. Maar dat kan natuurlijk op veel manieren.

Eerste gebruik

De term ‘facility’ duikt in deze betekenis voor het eerst op in 1978 in de Verenigde Staten. Begin jaren tachtig ziet de International Facility Management Association (IFMA) daar het levenslicht. Enkele jaren later waait de term over naar Groot-Brittannië. Midden jaren tachtig volgt de introductie in West-Europa.
Door de jaren heen zijn verschillende definities uitgewerkt. De grootste gemene deler van al die definities geeft volgende betekenis aan ‘facilitaire diensten’:

“Facilitaire diensten omvatten alle ondersteunende activiteiten
ten behoeve van het primaire proces van een organisatie.”

Waarbij het primaire proces bestaat uit het produceren van goederen of het verlenen van diensten. Het secundaire proces is dan dat van de facilitaire diensten. Het komt er dus op neer dat een facilitaire dienstverlener de best mogelijke werkomstandigheden schept voor zijn klanten.

Facility management of facilitair management heeft dan als betekenis: “het beheren van al deze ondersteunende activiteiten”. Dan gaat het niet meer om het louter uitvoeren van bepaalde taken, maar ook om de planning, controle en opvolging. Facilitaire dienstverlening situeert zich op het operationele niveau. Facilitair management leunt aan bij het strategische niveau van een organisatie.

Facilitaire diensten heeft een heel brede betekenis en omvat tal van services. Multi Masters Group biedt al deze diensten aan.

Brede betekenis van facilitaire diensten

In de bovenstaande definitie is sprake van ‘alle ondersteunende activiteiten’. Maar wat bedoelen we daarmee? Schoonmaak in de breedste zin van het woord is zeker een van die activiteiten. Maar facilitaire diensten hebben een veel bredere betekenis. Ook volgende diensten worden erbij gerekend:

  • groenonderhoud
  • parkingonderhoud
  • technisch onderhoud
  • ongediertebestrijding
  • catering
  • afvalbeheer
  • evenementenbeheer
  • beveiliging
  • bewaking

Lange tijd besteedden veel bedrijven en organisaties elk van deze diensten uit aan verschillende leveranciers. De laatste jaren zien we dat het heel wat voordelen heeft om samen te werken met één facilitaire dienstverlener zoals Multi Masters Group. Op deze en andere trends gaan we in volgende artikels dieper in.

Terug naar boven