Handhygiëne: wassen we onze handen nu beter dan voor corona?

Een goede handhygiëne door je handen grondig te wassen: het lijkt een vanzelfsprekendheid. Zeker sinds de coronapandemie. Iedereen lijkt te beseffen dat frequent de handen wassen een goede manier is om de verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen. Maar vertaalt dat besef zich ook naar de praktijk? De Internationale dag van de handhygiëne is een goede gelegenheid om hier even bij stil te staan.

Aandacht voor handhygiëne is van alle tijden. In zowat alle religies maakt handen wassen al duizenden jaren deel uit van de dagelijkse rituelen. En in de 19e eeuw legden gezondheidsdeskundigen een link tussen een betere handhygiëne en minder besmettingen.

Een goede handhygiëne is belangrijk om de verspreiding van ziektes en virussen te voorkomen, maar wassen we onze handen nu inderdaad meer dan voor de coronacrisis?

Handhygiëne voor de coronapandemie

Toch is het handen wassen nog niet goed ingeburgerd in onze dagelijkse gewoonten. Tal van onderzoeken in diverse landen tonen aan dat voor de coronapandemie 50 tot 67% zijn handen niet of onvoldoende (bv. niet lang genoeg, geen zeep) wast na een toiletbezoek.

De uitbraak van COVID-19 vanaf maart 2020 brengt handhygiëne en handen wassen extra onder de aandacht. Naast afstand houden en een mondmasker dragen, behoort het meermaals grondig wassen van de handen tot de basismaatregelen om verspreiding te voorkomen.

Handen wassen sinds corona

Het belang van een goede handhygiëne staat dus buiten kijf. Maar welke maatregel blijkt bij rondvragen in België en Nederland het moeilijkst na te leven? Juist, het wassen van de handen. Een onderzoek in de Verenigde Staten bevestigt deze vaststelling.

Het Amerikaanse bedrijf Puronics* ondervraagt tussen 27 april en 3 mei 2021 – in volle coronacrisis dus – ruim 1.500 mannen en vrouwen over hun gewoonten op het vlak van handhygiëne.
Uit het onderzoek komen een paar positieve trends naar voor:

  • De deelnemers aan het onderzoek geven aan elke dag hun handen gemiddeld 9x te wassen.
  • Meer dan de helft van de respondenten opent de deur van het sanitair niet meer (rechtstreeks) met de handen. Zij gebruiken hun elleboog of een papieren handdoekje.
  • Bijna 4 op de 10 raakt de toiletbril niet aan tijdens een bezoek aan de wc.
  • 59% spoelt het toilet door zonder de handen te gebruiken. Ze doen dit bijvoorbeeld met hun voet.

Tot zover het goede nieuws. Uit het onderzoek komen ook heel wat onrustwekkende resultaten naar voor. En dit ondanks het feit dat 90% van de ondervraagden zichzelf “clean” of zelfs “very clean” noemt en 76% aangeeft handen wassen “heel belangrijk” te vinden:

  • 38% wast zijn handen 15 seconden of minder, terwijl 20 seconden noodzakelijk wordt geacht voor een goede wasbeurt.
  • 51% van de respondenten geeft aan niet altijd zeep te gebruiken.
  • 12% geeft toe slechts “soms” of “zelden” zijn handen te wassen na een toiletbezoek.
  • Slechts 42% wast altijd zijn handen voor het eten.

Handhygiëne en alternatieven voor het wassen van de handen

Handen wassen is en blijft de beste manier om de verspreiding van ziekten via de handen te voorkomen. Maar als blijkt dat veel mensen dit niet of onvoldoende doen, is er nood aan alternatieven.

De handgel dispenser White'Box van Hygi Masters zorgt voor een goede handhygiëne wanneer er niet onmiddellijk water en zeep in de buurt zijn, bijvoorbeeld bij de ingang van uw bedrijf, bij de lift,...

Een waardig alternatief is bijvoorbeeld handgel. Tijdens de COVID-19-pandemie hebben veel bedrijven handgel beschikbaar gemaakt voor hun personeelsleden en bezoekers. Na het afbouwen van de coronamaatregelen valt het op dat deze handgeldispensers zoals de White’Box van Hygi Masters een vaste plaats hebben gekregen in de ondernemingen. Overal waar je gaat en staat kan je tegenwoordig snel je handen reinigen, ook als er geen water en zeep voorhanden zijn. Zo kunnen we dit artikel over handhygiëne toch nog met een beetje goed nieuws afsluiten.

(*) Alle resultaten van het onderzoek van Puronics kunt u nalezen via deze link.  

Terug naar boven