Goede binnenluchtkwaliteit is belangrijk in de strijd tegen corona: hoe herken je een goede CO2 meter?

Hoe herken je een goede CO2 meter? Dat is een belangrijke vraag nu het Overlegcomité beslist heeft om “versneld en veralgemeend een CO2 meter te installeren in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen komen”.

CO2 meter als wapen tegen corona

Wetenschappers benadrukken al lang het belang van een goede binnenluchtkwaliteit in de strijd tegen COVID-19. Sinds de corona pandemie is de CO2 meter verplicht In de horeca en de fitness. Bedoeling is dat er gauw in elk klaslokaal en elke bedrijfsruimte een CO2 meter aanwezig is.

Kwaliteit van de binnenlucht

De hoeveelheid koolstofdioxide of CO2 is een maat voor de luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte. Die wordt uitgedrukt in ‘ppm’ (parts per million of deeltjes per miljoen). Een slechte luchtkwaliteit zorgt voor vermoeidheid, stress, hoofdpijn en verminderde concentratie. Met alle gevolgen vandien.

Aangezien de mens CO2 uitademt, stijgt het CO2 gehalte in een ruimte als er meer aanwezigen zijn, als mensen langer in een ruimte verblijven en als er een gebrek aan ventilatie is. Een hoog CO2 niveau wijst dus op een ongezonde luchtkwaliteit. Is er in die omstandigheden een persoon met corona aanwezig, dan stijgt de kans op besmetting van andere aanwezigen enorm.

Het Overlegcomité raadt daarom aan gebruik te maken van een CO2 meter. Maar hoe herken je een goede CO2 meter?

De Smart Sense Touch voldoet aan alle antwoorden op de vraag 'Hoe herken je een goede CO2 meter?'.

Waarop moet je letten bij de keuze van een goede CO2 meter?

Hoe herken je een goede CO2 meter? We zetten hieronder de belangrijkste kenmerken van een goede CO2 meter op een rijtje:

 • Display: toestellen met een display bieden het voordeel dat je op eender welk moment de waarden kan aflezen. Er bestaan ook CO2 meters zonder display. Zij geven een signaal wanneer een drempelwaarde wordt overschreden.
 • Kleuren: het is niet alleen handig om de waarden te kunnen aflezen. Nog beter is als je in één oogopslag kan zien of de situatie oké is of niet. De drempelwaarden worden dan gekoppeld aan kleurcodes. Groen staat voor ‘gezond’, oranje voor ‘matig’ en rood voor ‘ongezond’. De vaakst gebruikte drempelwaarden zijn:
  • Groen of gezond: <800 ppm
  • Oranje of matig: 800-1200 ppm
  • Rood of ongezond: >1200 ppm
 • Geluid: in een klas- of werksituatie is het niet altijd mogelijk om de CO2 meter voortdurend in de gaten te houden. Een geluidssignaal trekt de aandacht en geeft aan dat er nood is aan ventilatie.
 • Kalibratiemethode: als je zelf geen tijd wil besteden aan het regelmatig kalibreren van je toestel, kies dan voor een zelf- of autokalibrerende CO2 meter. Die herken je aan de vermelding ‘NDIR CO2 sensor’.
 • Meetbereik: zorg voor een zo groot mogelijk meetbereik. In het geval van een CO2 meter raden we een minimum van 5.000 ppm aan.
 • Meetfout: elk meettoestel, dus ook een CO2 meter, heeft een meetfout. Kijk goed na of deze zo klein mogelijk is. Liefst lager dan 10%.
 • Type: er zijn toestellen op batterijen en toestellen op netvoeding. Afhankelijk van de (eventuele ver-) plaatsing geef je de voorkeur aan een van beide types.
 • Gegevens uitlezen: goede toestellen meten niet alleen de huidige toestand, maar bewaren ook gegevens. Dit is handig om de CO2 waarden op langere termijn te visualiseren en te evalueren. Op deze manier kan je preventieadviseur de ventilatienoden preciezer in kaart brengen.

Voorbeeld van een goede CO2 meter: de Smart Sense Touch

De specialisten van onze divisie Maintenance Masters raden de Smart Sense Touch aan (ook gekend als de AirCheq Touch Pro van AirTeq). Die meet niet alleen het CO2 gehalte. Met de temperatuur en de luchtvochtigheid monitort hij twee extra factoren die de kwaliteit van de binnenlucht beïnvloeden.

Deze gebruiksvriendelijke CO2 meter voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden. De Smart Sense Touch heeft een heldere display met kleurencodes, geeft een audiosignaal wanneer een drempelwaarde wordt overschreden, is zelfkalibrerend en heeft een ruim meetbereik en een kleine meetfout. Hij bewaart bovendien de gegevens van liefst 7.000 metingen. Dankzij dit toestel weet je altijd wanneer je moet ventileren.

Advies nodig?

Heb je advies nodig bij het creëren van een gezond binnenklimaat? Neem contact op met Maintenance Masters, de specialist in:

Terug naar boven