MM-Academy geeft opleidingen binnen Multi Masters Group een flinke boost

Met de aanwerving van de nieuwe training coördinator zet Multi Masters Group extra in op opleidingen en een sterk personeelsbeleid. Door de MM-Academy verder uit te bouwen, kunnen onze medewerkers hun competenties verder ontwikkelen, wat de facilitaire dienstverlening voor onze klanten alleen maar ten goede komt.

MM-Academy

Kwaliteitseisen en wettelijke vereisten zijn steeds complexer en opleidingen worden steeds belangrijker. Ook klant- en markteisen, technologie, standaarden en wetgevingen veranderen continu. Multi Masters Group biedt de juiste ondersteuning met de opleidingen van de MM-Academy. Daarmee investeren we in de toekomst, zoomen we vroegtijdig in op relevante ontwikkelingen en werken we proactief.

Om de opleidingen verder te verbeteren is Multi Masters Group gestart met digitale leertrajecten.

Nieuwe (digitale) vaardigheden zijn dan ook essentieel in een veranderende economie. Door onze medewerkers voldoende leerkansen te bieden, kunnen ze hun competenties verder ontwikkelen, hun kennis verbreden en uitdiepen en zijn ze mee met de nieuwste ontwikkelingen. De persoonlijke groei van onze medewerkers versterkt hun zelfbeeld en maakt ze polyvalent inzetbaar. Multi Masters Group investeert dus in opleidingen, maar daarmee ook in de toekomst!

Mobietrain

Sinds begin juni volgen onze medewerkers van Mobility Masters op de luchthaven van Zaventem korte opleidingen via de opleidings-app Mobietrain. Meteen een ‘speciaal geval’, want dat doen ze op één van de drie computers die Mobility Masters op Brussels Airport installeerde. Mobietrain werkt via een app op de smartphone, maar omdat gsm’s verboden zijn tijdens het werk, vormen de computers een gepaste oplossing.

Mobietrain maakt het mogelijk om visueel te werken met afbeeldingen en video’s. Via korte leertrajecten , bijvoorbeeld het correct gebruik van PBM’s , wordt de kennis opgefrist. Nadien volgt telkens een afsluitende test. Het doel van Mobietrain is werknemers continu bij te scholen, veiligheid steeds onder de aandacht brengen en de kennis continu te onderhouden.

De introductie van Mobietrain op Brussels Airport is een begin. Mobility Masters zet binnenkort de volgende stap en zal Mobietrain ook aanbieden aan de medewerkers op andere projecten. Op termijn zullen ook de maandelijkse toolboxmeetings ook geïntegreerd worden in Mobietrain.

Ook investeert de sales afdeling in digitale sales-opleidingen via Mobietrain. In september gaat de sales coaching van start. Tegelijkertijd zal de app ook in andere divisies van Multi Masters Group in gebruik worden genomen.

Continue opleiding

Met Mobietrain zet Multi Masters Group in op innovatie en digitalisering. Een ideale manier om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Via Mobietrain bieden we een complementaire opleiding aan met als doel competenties te verbreden, te verdiepen en verder te ontwikkelen. De ‘standaard’ opleidingen, interactie met de medewerkers, dingen voordoen en laten inoefenen heb je sowieso nog steeds nodig.

Via ‘klassikale’ opleidingen op maat zorgen we ook voor deze interactie tussen de verschillende masters. Door medewerkers continu op te leiden, kunnen we onze klanten de service blijven bieden die we beloven. De focus van de opleidingen ligt op de strategische behoeften met een evenwicht tussen collectieve, economische waarden en individuele behoeften.

Multi Masters Group organiseert opleidingen op maat

Enkele voorbeelden:

  • Veel van onze masters komen in contact met zware machines of oefenen jobs uit waarbij ze vaak lasten moeten tillen. Tijdens de opleiding Ergonomie is er aandacht voor fysieke belasting en het gezond houden van rug, nek en andere ledematen.
  • Eerstehulpverlening is een must, werknemers volgen een basisopleiding EHBO met richtlijnen voor basisreanimatie.
Opleidingen binnen Multi Masters Group evolueren naar een evenwichtige combinatie van klassikale trainingen en digitale opleidingen.
  • De opleiding Analyse kleine arbeidsongevallen richt zich op de kleinere incidenten op de werkvloer. Wat is er gebeurd, hoe is het gebeurd en wat zullen we doen om het in de toekomst te voorkomen? Vele kleintjes maken een groot en daarom verdienen kleine ongevallen ook de nodige aandacht.
  • Het leidinggevend personeel heeft dan weer een belangrijke taak om medewerkers op de werkvloer aan te sturen en te motiveren. De opleiding Train de trainer leert hen hoe leidinggevenden een toolboxmeeting op een efficiënte manier kunnen geven, zodat het een directe impact heeft op de persoonlijke veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Hospitality vormt de rode draad doorheen de opleidingen van Multi Masters Group

Vriendelijkheid, beleefdheid, meedenken met de klant, … Er wordt vandaag steeds meer aandacht besteed aan hospitality. De klant verwacht niet alleen dat er kwaliteitsvol gepoetst wordt, er moet ook een goede, menselijke connectie zijn met de facilitaire medewerkers. De rode draad doorheen onze opleidingen is dan ook hospitality. Op deze manier garandeert de MM-Academy een duurzame samenwerking met de focus op de waarden en de missie van Multi Masters Group.

Terug naar boven