Regering bereikt akkoord over ventilatieplan voor alle publieke binnenruimtes: hoe zorg je ervoor dat jij in orde bent?

De federale regering heeft een akkoord bereikt over een nieuw ventilatieplan. Dat meldt de krant De Morgen. Het ventilatieplan van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal wellicht nog voor de zomer van toepassing worden in alle publiek toegankelijke plaatsen. Denk maar aan cafés, restaurants, bioscopen en fitnesscentra.

Het ventilatieplan van minister Frank Van denbroucke bepaalt nieuwe regels voor restaurants, cafés, theaters, fitnesscentra enzovooort

Waarom een ventilatieplan?

Een van de belangrijkste lessen uit de coronapandemie is dat een gezonde binnenlucht cruciaal is. In de strijd tegen COVID-19, maar ook bijvoorbeeld in de strijd tegen de jaarlijks terugkerende wintergriep. Mensen brengen gemiddeld maar liefst 85% van de dag binnen door, zegt het kabinet van de minister. Het belang van een goede monitoring en opvolging van de binnenluchtkwaliteit is dan ook niet te onderschatten.

Dit ventilatieplan speelt bovendien in op de trend dat mensen steeds meer de nadruk leggen op een veilige en virusvrije omgeving.

Eens het ventilatieplan in voege, heb je 12 maanden de tijd om je in orde te stellen. Aangezien corona nog niet helemaal verdwenen is, wacht je best niet zo lang.

Wat staat er in het nieuwe ventilatieplan?

In het ventilatieplan van de federale regering staan een aantal maatregelen opgesomd:

  • CO2-meter: in elke publiek toegankelijke plaats dient een CO2-meter te staan. Die moet goed zichtbaar zijn voor het publiek. Hij mag niet in de buurt van een raam of deur geplaatst worden omdat dit de meetresultaten beïnvloedt.
Het nieuwe ventilatiieplan van minister Frank Vandenbroucke bepaalt dat in elke publiek toegankelijke binnenruimte een CO2-meter aanwezig dient te zijn.

Hoe herken je een goede CO2-meter?

  • 2 normen voor CO2-concentratie: het nieuwe ventilatieplan stelt twee normen voor:
    • Niveau A (= CO2-concentratie lager dan 900 ppm): ventilatiedebiet van 40m³ per uur per persoon.
    • Niveau B (= CO2-concentratie lager dan 1200 ppm): ventilatiedebiet van 25m³ per uur per persoon.

In welke ruimtes welke norm zal worden toegepast, is nog niet duidelijk.

  • Risicoanalyse: elke uitbater van een publiek toegankelijke plaats dient een risicoanalyse uit te voeren of te laten uitvoeren. Daarin wordt rekening gehouden met alle aspecten die de kwaliteit van de binnenlucht beïnvloeden. Bijvoorbeeld de aanwezige luchtzuiverings- of ventilatiesystemen. Blijkt hieruit dat de luchtkwaliteit niet gegarandeerd is, dan dient de uitbater een actieplan voor te leggen en de nodige maatregelen te nemen (bv. aantal bezoekers beperken, luchtzuivering installeren).
  • Label voor binnenluchtkwaliteit: vanaf 2025 zijn uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes verplicht hun bezoekers te informeren via een label voor binnenluchtkwaliteit. Bij de toekenning van dit label zal onder meer rekening worden gehouden met de aanwezigheid van ventilatiesystemen, systemen voor luchtzuivering en het aantal toegelaten personen. De info over de toegekende labels wordt opgeslagen in een databank zodat de overheid bij een eventuele nieuwe pandemie op basis van die labels gerichte maatregelen kan nemen.

Covid Safer Places

“De idee is dat je een label geeft aan Covid Safer Places. Dat zijn plaatsen waar voorzorgen genomen zijn tegen aerosolen en virussen”, zegt minister Vandenbroucke hierover in De Morgen.

Wanneer komt het ventilatieplan in voege?

Het ventilatieplan van de federale regering dient nog te worden goedgekeurd door het parlement. Toch gaat men ervan uit dat het plan voor de zomer in werking zal treden. Vanaf dat moment krijgen de uitbaters 12 maanden de tijd om zich in orde te stellen met de nieuwe voorschriften.

Hoe zorg je ervoor dat jij in orde bent?

12 maanden, het lijkt een zee van tijd. Niets is minder waar. Als uitbater van een publiek toegankelijke binnenruimte pas je je infrastructuur best zo snel mogelijk aan. Niet alleen om in orde te zijn met de nakende nieuwe wetgeving, maar ook omdat het coronavirus nog niet helemaal verdwenen is. Het laatste wat we willen, is een nieuwe opflakkering van COVID-19 met alle bijhorende negatieve gevolgen.

Bij de voorbereiding op de nieuwe wetgeving, is het aan te raden je te laten bijstaan door een gespecialiseerde firma. Zij zal je met raad en daad bijstaan en je de nodige adviezen geven, zoals ze dat ook doet voor kantoren en scholen.

Terug naar boven