Datagestuurde schoonmaak: wat zijn de voordelen?

Datagestuurde schoonmaak is een vaak gehoorde term als het gaat over digitalisering in de facilitaire dienstverlening. Zeker in het kader van de terugkeer naar kantoor. Het gebruik van gebouwen is sinds de pandemie dynamischer geworden. Flexibiliteit is het kernwoord in de verwachtingen van bedrijven naar facilitaire dienstverleners toe. Welke rol kunnen data spelen in het voldoen aan deze gewijzigde verwachtingen?

Wat is datagestuurde schoonmaak?

Datagestuurde schoonmaak is een visie op schoonmaken die de laatste jaren in opgang is. Er wordt afgestapt van het afwerken van een vast werkprogramma. Bij datagestuurd schoonmaken gaan de schoonmaakteams flexibel werken op basis van real-time info die wordt verzameld via sensoren.

Bij datagestuurde schoonmaak werken de schoonmaakteams niet meer volgens een vast werkprogramma. Ze voeren taken uit naargelang de noodzaak bepaald op basis van info verzameld via sensors.

Welke data worden verzameld?

De verzamelde informatie kan heel divers zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen zijn er aanwezig in een gebouw? Is deze vergaderzaal gebruikt? Zit er nog voldoende zeep in de sanitaire dispenser? Is de vuilnisbak bijna vol? Deze en vele andere vragen krijgen een antwoord door het verzamelen van data. Sensoren kunnen echter nog heel wat andere gegevens verzamelen, zoals het CO2-gehalte en de temperatuur in een ruimte.

Lees ook het artikel over Data in de facilitaire dienstverlening.

Wat heb je nodig voor datagestuurde schoonmaak?

Om te kunnen starten met datagestuurde schoonmaak heb je sensoren nodig die de data verzamelen, een softwaresysteem dat deze verwerkt en een webapplicatie die deze overzichtelijk presenteert. En natuurlijk een facilitaire partner met personeel dat op de juiste manier met deze data kan omgaan.

Is datagestuurde schoonmaak in alle soorten gebouwen nuttig?

In principe is datagestuurd schoonmaken in elk type gebouw mogelijk. Wel is het zo dat hoe groter een gebouw is, des te groter de invloed van de data zal zijn op het werk van de facilitaire dienstverlener. Belangrijk is dat je met je facilitaire partner goed overlegt wat je precies verwacht. Op basis van die info stelt de facilitaire dienstverlener een geschikte aanpak voor.

Wat zijn de voordelen van datagestuurd schoonmaken?

Veel gegevens verzamelen is heel mooi. Maar die data hebben natuurlijk pas echt zin als ze worden vertaald in een passend, vaak flexibel schoonmaakprogramma. Als dat gebeurt, zal je merken dat datagestuurde schoonmaak garant staat voor volgende voordelen.

Efficiëntie: schoonmaakteams hoeven niet meer tijdens elke ronde elke ruimte te controleren. Op basis van de data weten zij waar een interventie nodig is. De webapplicatie geeft vaak zelfs de meest efficiënte route aan om de taken uit te voeren.

Meer voldoening: dit is een rechtstreeks gevolg van het vorige punt. Doordat het geen nutteloze controles meer hoeft uit te voeren of ruimtes dient te poetsen ‘omdat het zo in het werkprogramma staat’, haalt het poetspersoneel meer voldoening uit zijn werk. Dat zorgt voor extra motivatie.

Kwaliteit: een combinatie van gemotiveerder schoonmaakpersoneel en een gerichtere aanpak leidt onherroepelijk tot een betere kwaliteit.

Hogere klanttevredenheid: wanneer een dispenser bijna leeg is of een vergaderzaal gebruikt is, grijpen de schoonmaakteams meteen in. Dat zorgt ervoor dat de dispensers altijd gevuld zijn en de ruimtes er steeds proper bij liggen. Dat heeft een gunstig effect op de schoonmaakbeleving van de gebouwgebruikers. Daardoor zijn er dan weer minder klachten. Onderzoek van Tork heeft aangetoond dat de klantentevredenheid dankzij datagestuurde schoonmaak tot 30% toeneemt.

Bij datagestuurde schoonmaak krijgen de schoonmaakteams een melding wanneer een dispenser bijna leeg is.

Andere diensten profiteren mee: data zijn niet alleen zinvol voor de schoonmaak. Ook voor andere facilitaire diensten zoals catering, bewaking, receptie en dergelijke kan het zinvol zijn om signalen te krijgen over de bezetting van een gebouw. Als voor al deze diensten gebruikgemaakt wordt van de beschikbare data, kan de facilitaire dienstverlener via een geïntegreerde aanpak de beleving van de gebouwgebruiker verbeteren. En zo zal hij er weer beter in slagen om de KPI’s te behalen.

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

Sommige sensoren verzamelen te weinig info. Een voorbeeld: wanneer iemand zijn jas ophaalt in een vergaderzaal, wordt die ruimte geregistreerd als ‘gebruikt’. De kans is echter klein dat er schoonmaak nodig is. Het is dus noodzakelijk dat je vooraf goed bepaalt waarvoor je de info wil gebruiken. Op basis daarvan kies je dan het systeem dat het best aansluit bij deze verwachtingen. Je facilitaire partner kan je hierbij adviseren.

En wat met het prijskaartje? Datagestuurde schoonmaak vraagt een basisinvestering, dat is een feit. Maar doordat het verzamelen en verwerken van data resulteert in een efficiëntere aanpak, verdien je die al snel terug.

Bij datagestuurde schoonmaak wordt met een gerichte aanpak schoonmaak: alleen als een ruimte echt gebruikt is, zal ze worden gepoetst.

Besluit

Data verzamelen zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Datagestuurde schoonmaak gaat dezelfde kant op. Maar hoe je het ook draait of keert, ook bij datagestuurde schoonmaak zal het schoonmaakpersoneel een centrale rol innemen. Data zijn immers pas nuttig als de poetsers er het juiste gevolg aan koppelen. De data zijn dus een belangrijk hulpmiddel. Ze zorgen ervoor dat het schoonmaakpersoneel nog efficiënter, resultaatgerichter en proactiever zal kunnen werken.

Heb je vragen over datagestuurde schoonmaak?

Terug naar boven