Trends voor 2022 in de facilitaire diensten (deel 4): wat mogen we verwachten op het vlak van duurzaamheid?

Is ‘duurzaamheid’ echt een van de trends voor 2022 in de facilitaire diensten? Ja en neen. Neen, omdat duurzaamheid natuurlijk al enkele jaren hoog op de agenda staat. Ja, omdat er binnen de brede term ‘duurzaamheid’ elk jaar weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Bij de trends voor 2022 in de facilitaire diensten zien wij alvast twee evoluties op het vlak van duurzaamheid: het toenemende belang van circulair ondernemen en de bredere aandacht voor de mens.

Wat is duurzaamheid?

Nog even ter opfrissing: wat is ook alweer de betekenis van duurzaamheid of duurzame ontwikkeling? Volgens de definitie van de Verenigde Naties is duurzame ontwikkeling “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”. We moeten dus op zoek naar een evenwicht op lange termijn tussen mens, milieu en economie (de zogenaamde 3 P’s: ‘people’, ‘planet’ en ‘prosperity’).

In een overzicht van de trends voor 2022 in de facilitaire diensten kan een overzicht van de evoluties op het vlak van duurzaamheid niet ontbreken.

In de beginjaren lag de nadruk bij het streven naar duurzaamheid vooral op het milieu, op het vergroenen van productie en consumptie. Bijvoorbeeld door minder CO2 en andere broeikasgassen uit te stoten. Nu zitten we volop in een evolutie die een stap verder gaat en die zich in 2022 sterker zal doorzetten.

Circulair ondernemen is een van de trends voor 2022 op het vlak van duurzaamheid

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, volstaat het niet meer om alleen maar ‘groener’ te produceren en te consumeren. We moeten ook grondstoffen en materialen gaan hergebruiken. De voorraad mineralen, fossiele grondstoffen en metalen is nu eenmaal niet eindeloos.

In tal van sectoren, ook in de facilitaire diensten, zien we daarom een toenemende aandacht voor circulair ondernemen of circulaire economie. Dat is, volgens de definitie van de EU “een model van productie en consumptie waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren.” Op deze manier wordt de levenscyclus van producten verlengd en het afval tot een minimum beperkt.

In de facilitaire diensten komt deze evolutie naar circulair ondernemen tot uiting op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan een beter afvalbeheer (bv. recyclage van sigarettenpeuken of de recyclage van hygiënepapier), maar ook aan werktools op basis van gerecycleerde materialen.

In 2022 zal deze trend in de richting van circulair ondernemen alleen maar nadrukkelijker op de voorgrond treden.

Aandacht voor de mens is ook een van de trends voor 2022 in het kader van duurzaamheid

Een andere trend binnen duurzaamheid is de toenemende aandacht voor de mens. Bedrijven gaan zich – deels noodgedwongen (de War for talent, weet je wel) – meer en meer toeleggen op het sociale aspect. Je kan je mensen financieel of via allerlei voordelen in de watten leggen, maar steeds meer is er aandacht voor de gezondheid van de mensen.

Niet alleen maar in de betekenis van ‘niet ziek zijn’ (al is dat in coronatijden natuurlijk heel belangrijk), wel in de zin die aansluit bij de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, namelijk: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Op het vlak van duurzaamheid is meer aandacht voor de mens achter de werknemer een van de belangrijkste trends voor 2022 in de facilitaire diensten.

De aandacht voor veiligheid en ergonomie bestaat al langer, denk bijvoorbeeld aan de VCA opleidingen. Nieuwer is de aandacht voor de geestelijke gezondheid en het maatschappelijk welzijn. Als bedrijf kan je bijvoorbeeld bijdragen aan de integratie van mensen uit de kansengroepen. Of je kan gezonder eten aanbieden in je bedrijfsrestaurant. Of je medewerkers aanmoedigen om te sporten. Net als de stap naar circulair ondernemen zal ook dit een van de trends voor 2022 in de facilitaire diensten op het vlak van duurzaamheid zijn.

Multi Masters Group en duurzaamheid

Onder impuls van de afdelingen HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) en OPEX (Operational excellence) volgt Multi Masters Group de trends op het vlak van duurzaamheid op de voet op.
Onze inspanningen leverden ons de volgende certificaten en attesten op voor een of meerdere van onze divisies:

  • EcoVadis (zilveren medaille)
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA P of VCA *
  • Duurzame ontwikkeling (hoogste onderscheiding) van ABSU
  • Referentiebewijs Inclusieve Onderneming

Meer weten over ons MVO-beleid? Klik op de link.

Ontdek hoe wij onze waardenMeesters’, ‘Respect’, ‘Familiale nuchterheid’ en ‘Vertrouwen’ elke dag in de praktijk brengen, kijk snel op onze webpagina ‘Onze waarden in de praktijk’.

Benieuwd naar andere trends voor 2022 in de facilitaire diensten? Lees ook deze artikels:

Terug naar boven